CDON Group avslutar året med 647 nya miljoner

CDON har genomfört den planerade företrädesemissionen. 95 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter och e-handelsbolaget fick i samband med detta cirka 647 miljoner kronor i kassan. Nu fortsätter arbetet med betaltjänsten Qliro som nyligen rullades ut på bred front.

I samband med årets tredje kvartalsrapport meddelade CDON Group, under namnändring till Qliro Group, att bolaget ämnade att genomföra en företrädesemission. Något som skulle tillföra cirka 650 miljoner kronor till e-handelsgruppen.

Nu är det klart och genom företrädesemissionen tillförs CDON Group cirka 647 miljoner kronor före emissionskostnader. Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 95 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande aktier, knappt 5 procent, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Annons
Annons

300 miljoner till Qliro

Emissionen ska bland annat finansiera tillväxtplanerna i dotterbolaget Nelly, cirka 100 miljoner kronor, samt förtidsinlösen av bolagets konvertibla skuldebrev som MTG innehar, cirka 250 miljoner kronor.

Resterande 300 miljoner ska användas för att finansiera den fortsatta lanseringen av Qliro Payment Solution. Den egenutvecklade betaltjänsten som nyligen lanserades på bred front inom koncernen och där den västsvenska affärssystemleverantören Aptic spelat en viktig roll som samarbetspartner.

Källa: Press

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!