E-handelns påverkan på trafiken ”skriven i stjärnorna”

Enligt trafikplaneraren Elin Skogens har trafiken i Stockholm faktiskt minskat något sedan 90-talet.

Nyligen publicerade nättidningen Computer Sweden en artikel där e-handeln påstods förvärra “trafikinfarkten” i Stockholm. Exakt hur e-handeln hade förvärrat trafiksituationen var något oklart, men problemen antogs ha ökat i takt med att konsumenternas sätt att handla hade förändrats och att transporterna nu går till flera utlämningsställen eller hem till kunden istället för till en och samma butik.

Tunga lastbilar ligger konstant

Samtidigt kan man tycka att den växande distanshandeln borde innebära att fler väljer bort att ta bilen till en butik eller ett köpcentrum. Vi tog kontakt med en av personerna som intervjuas i artikeln, Elin Skogens som är trafikplanerare i Stockholms stad, för att fråga vad det finns för belägg för att e-handeln faktiskt förvärrar trafiken. Inga alls, visar det sig.

Annons
Annons

- När vi tittar statistiskt på trafiken i Stockholm så har den totalt sett faktiskt just minskat en aning sedan 1990-talet. Det är personbilarna som minskat, bland annat som en effekt av trängselskatten och andra förändringar i styrmedel och beteende. De tunga lastbilarna ligger ganska konstant, säger hon.

Enligt Elin Skogens har däremot de lätta lastbilarna ökat i Stockholm under samma period, något som skulle kunna ha bland annat med e-handelstransporterna att göra. En annan möjlig orsak är att till exempel fler hantverkare cirkulerar i centrala Stockholm.

"Precis vad jag inte ville att det skulle stå"

Elin Skogens menar att handelns påverkan på trafikens utveckling är en fråga som trafikplanerare lär få återkomma till framöver. Hittills har man kunnat se vissa mönster, men att dra exakta slutsatser är betydligt svårare.

- Att e-handeln ökar är det inget tvivel om, hur det påverkar trafik och transporter är däremot mer skrivet i stjärnorna.

Då tolkar jag det som att det kanske är något överdrivet att “trafikinfarkten" skulle förvärras av e-handeln?

- Ordvalet i rubriken var precis vad jag inte ville att det skulle stå - tyvärr blir det ju ofta så ändå för att få en twist på det hela.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!