Facebook dominerar trafiken till e-handlare

Två tredjedelar av all e-handel som sker via sociala medier går via Facebook, enligt Business Insider.

Med hänvisning till en rapport om sociala mediers inflytande över näthandeln, konstaterar tidningen Business Insider UK att Facebook står för hälften av all trafik till nätbutiker från sociala medier, och att 64 procent av de totala intäkterna som gått den vägen. Det sociala nätverket kan alltså, jämfört med andra aktörer som Twitter och Instagram, antas ha en mer betydande del i att sociala medier snabbt tar en allt större andel av e-handelstrafiken.

Sociala medier allt viktigare 

Rapporten har undersökt på vilket sätt konsumenter når e-handlare genom sociala medier och konstaterar att det blir allt viktigare för e-handlare att använda sig av sociala medier. Sociala medier är i dag den i särklass viktigaste kanalen för e-handlare som vill marknadsföra sig online, och de blir allt viktigare. Enligt ovan nämnda rapport har andelen besök hos e-handlare som förmedlats via sociala medier ökat med 200 procent mellan de första kvartalen 2014 och 2015.

Annons
Annons

Fler delar via datorn

Det slås i rapporten också fast att det är betydligt vanligare att användare av sociala medier delar ett märkes eller en butiks statusuppdatering via datorer än via mobila enheter, och att det alltså är på det mobila området e-handlare gör klokt i att satsa om de även framöver vill behålla flödena från sociala medier.

Foto: Facebook

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!