Inga svenska superlager enligt fastighetsjätte

Enligt en ny rapport spelar e-handeln och nya leveransmodeller en viktig roll i hur framtidens globala logistik kommer att se ut.

Enligt en studie framtagen av Colliers International Group, ett bolag verksamt inom kommersiella fastighetstjänster, finns det ett stort behov av mer omfattande logistik- och lagernätverk i städer över hela världen som kan hantera den ökande efterfrågan online.

Man har även kommit fram till att det är viktigt att begränsa leveranserna till den kortaste rutten för att den urbana logistiken ska bli bättre. Något som bland annat lett till att e-handlare börjat hålla urbana, mindre lagerlokaler för att förkorta leveransrutterna och tillhandahålla snabb leverans till sina kunder.

Annons
Annons

– Det är en spännande utveckling som e-handeln bidrar till som tvingar alla delar av logistikkedjan till att vara innovativa och hela tiden anpassa och förändra, säger Christoffer Bladh Nord, projektledare på Colliers.

– Det finns förväntningar från marknaden att ledtiden från order till leverans hela tiden minskar. Förväntningarna finns även kring flexibilitet i när, var och hur produkten ska levereras.

Robotlager allt mer vanligt

Men det är inte bara den sista milen som är under utveckling. Rapporten visar samtidigt att anläggningarna för den första kilometern blir allt större. Mycket tack vare tillväxten i e-detaljhandeln som ställer större krav på yta för mer sofistikerade anläggningar, exempelvis med automatiserade plocknings- och sorteringssystem.

Precis som i en tidigare studie från Colliers pekar man återigen på att den tydliga trenden är att den totala golvytan blir allt större, med moderna distributionsanläggningar för den "första kilometern" som består av golvyta på över 1 miljon kvadratfot.

– Vi kommer tyvärr inte att se några ”mega distribution centers” i Sverige men som mittpunkten för den Skandinaviska marknaden finns förutsättningarna för att serva alla marknader i norr med mindre distributionsanläggningar som fylls på från de större i Europa. Här är jag övertygad om att Hisingen Logistik Park, Göteborgs hamn och Eskilstuna Logistikpark m.fl. kommer vara en viktig del i denna utveckling, säger Christoffer Bladh Nord.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!