Norska posten tvingas ställa om när breven sinar

Posten Norge, känt som Bring i Sverige, kan redovisa ett positivt resultat för 2014 men märker tydligare än någonsin effekterna av de snabbt fallande brevvolymer. Idag står logistikverksamheten för en majoritet av koncernens omsättning och e-handeln driver volymerna. Ett omställningsarbete som fortsätter under 2015.

Posten Norge släppte nyligen sina siffror för 2014 och man kan redovisa en omsättning motsvarande cirka 28 miljarder svenska kronor (24,4 miljarder norska kronor). En ökning med 3,6 procent jämfört med 2013.

Samtidigt visar man upp ett rörelseresultat motsvarande cirka 1,07 miljarder svenska kronor (933 miljoner norska kronor) för året, vilket är 192 miljoner norska kronor lägre än 2013. Inom postsegmentet redovisar Posten Norge förlust för 2014. Det är alltså inte bara PostNord som märker av de sjunkande brevvolymerna.

Annons
Annons

– Utvecklingen går fort och vi kan inte längre i tillräckligt stor utsträckning kompensera för nedgången i brevvolymer med prisökningar och effektiviseringsåtgärder, utan att det leveranspliktiga erbjudandet ändras, säger Dag Mejdell, koncernchef för Posten Norge.

E-handeln driver volymerna

Precis som PostNord håller även Posten Norge på att ställa om sina verksamhet på grund av de minskande brevvolymerna och e-handelns framfart. En omställning som kommer att underlättas om den norska riksdagen under 2015 röstar genom den nya postlagen som innebär nya ramvillkor och ökad handlingsfrihet.

Logistiksegmentet är under fortsatt tillväxt och 62 procent av koncernens intäkter kommer från logistik. Näthandeln driver volymerna och under 2014 såg koncernen en tillväxt på 8 procent inom e-handeln.

– Vi positionerar oss som en betydande aktör på logistikmarknaden. Vi har god tillväxt inom både paket och gods. Innan 2018 ska vi investera 4 miljarder norska kronor i nya gemensamma terminaler för post, paket och gods. Det kommer att ge både ökad produktivitet och lägre miljöbelastning, säger Dag Mejdell.

Källa: Press

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!