SPONSRAD ARTIKEL FRÅN Collector Bank
Ny rapport: Hinder gör det svårt för företag att e-handla

Ny rapport: Hinder gör det svårt för företag att e-handla

2018-01-22 06:00

Digital handel har en enorm potential inom business-to-business (B2B). Samtidigt finns flaskhalsar som måste lösas för att utvecklingen ska ta fart. Nu släpper Collector Bank, i samarbete med HUI Research, rapporten Convert som analyserar e-handeln i Sverige. Rapporten lyfter fram flera utmaningar som B2B-företag behöver jobba med framöver.

– Vår undersökning visar att köpande företag upplever brister inom dagens e-handel. Man kan läsa rapporten som en kritik av hur eftersatt marknaden är på området, men man kan lika gärna se den som en manual för att utvecklas och ligga steget före. Förstår man marknadens beteende och förväntningar har man ett övertag, säger Andreas Fritz, produktchef på Collector Bank.

300 personer på ledningsnivå inom både säljande och köpande företag har fått beskriva hur de ser på e-handelns förutsättningar i Sverige – nu och framgent. E-handel inom B2B är ett område som tidigare inte varit tillnärmelsevis lika väl kartlagt som e-handel från företag som säljer till konsumenter (B2C).

Tre områden särskilt eftersatta

– I rapporten har vi frågat människor som genomför köp för företagens räkning inom segmentet små och medelstora företag. Deras svar visar vilka utmaningar de ställs inför. På så sätt kan vi bättre hjälpa de säljande företagen på deras resa mot e-handel, säger Andreas Fritz.

En respondent i undersökningen uttrycker sina förväntningar så här:

"Det ska gå fort att logga in, köpa det du ska, samma dag ska det skickas och det ska levereras dagen efter."

Citatet är ett exempel på en återkommande önskan om att e-handel ska spara tid jämfört med traditionell handel. De flesta brister som upplevs handlar just om att något tar onödigt mycket tid i anspråk. Få fraktalternativ, köpupplevelsen och brist på flexibilitet när det gäller leveranstider lyfts fram som tidstjuvar.

Ett område som behöver utvecklas är betalningsalternativen. Det finns helt enkelt fler och smidigare alternativ för privatkonsumenter än för företagskunder. Många företag erbjuder inte e-handel, och bland dem som gör det är faktura ofta det enda betalalternativ som erbjuds. Det stämmer inte överens med företagsköparens upplevelser som privatkonsument.

Att det upplevs som krångligt och tidskrävande att registrera sig som kund är också en faktor som gör att man hellre vänder sig till en annan leverantör. Sammantaget hör leveransalternativ, betalsätt och kundregistrering till de områden där skillnaden mellan B2C och B2B är som störst.

Konsumentbeteende blir inköpsbeteende

En tydlig tendens är alltså att e-handeln på B2C-området driver efterfrågan framåt. Genom att erbjuda en smidig köpupplevelse har både renodlade nätbutiker och företag som säljer i flera kanaler förändrat beteende och förväntningar.

E-handeln inom B2C har vuxit kraftigt under det senaste decenniet, något som tydliggör att B2B-marknaden fortfarande har stor utvecklingspotential. E-handelns explosionsartade tillväxt på konsumentområdet innebär förändrade vanor och beteenden som märks även på inköpssidan.

– Efterfrågan på e-handel inom B2B är påtaglig. Det gör att det finns en stor potential för både renodlade e-handelsaktörer men också multikanalföretag att ta marknadsandelar inom segmentet på samma sätt som vi tidigare sett inom B2C , konstaterar Andreas Fritz.

En slutsats att dra av rapporten är att de digitala erbjudandena behöver förbättras och förenklas. Det finns mycket att lära av hur e-handeln på konsumentmarknaden ser ut, men också särskilda förutsättningar som är unika för B2B-företag.

– På kort sikt är e-handeln kanske inte en överlevnadsfråga, men på längre sikt kommer de som lyckas utveckla den digitala affären B2B att få ett försprång, säger Andreas Fritz

Ni kan ladda ner hela rapporten här

Om undersökningen:
Undersökningen bygger på utskick av en webbenkät i kombination med telefonpåminnelser och telefonintervjuer. Totalt samlades 300 svar in från chefer. Svarade gjorde 100 ekonomichefer vid partihandelsföretag med fler än 10 anställda, samt 200 chefer på ledningsnivå i småföretag (1 - 49 anställda). Datainsamlingen genomfördes under oktober månad 2017. Utöver enkätundersökningen gjordes också nio djupintervjuer med chefer i B2B-företag som antingen erbjöd e-handel eller höll på att starta upp e-handel.
Kontakt: 
Collector Bank betallösningar
010 – 161 00 00 
convert@collectorbank.se

 

 

Jobb på Ehandel.se

Colourpicture Europe AB söker:

E-commerce Manager

iDeal Of Sweden söker:

Web Analyst

Jewelrybox.se söker:

E-commerce Ninja

Topformula Healthcare AB. söker:

Online Merchandiser


Om Ehandel.se

Vi är en objektiv community och nättidning utan ägarintresse från leverantörer. Vårt mål är att främja svensk e-handel genom att sprida kunskap.

Kontaktinformation

info@ehandel.se

Vill du annonsera?

marknad@ehandel.se

Bolagsinformation

EHANDEL SE AB
Orgno. 556861-7517

Emblem Emblem Emblem
×

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Varje fredag får du exklusiva nyheter först av alla samt en summering av hela veckan. Stäng denna ruta