RNB:s e-handel ökade med 20 procent

Men resultatet sjönk.

Koncernen RNB, Retail and Brands, står bakom koncepten Departments & Stores, Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Bolaget som har ett brutet räkenskapsår, redovsar idag sina siffror för tredje kvartalet.

Omsättnigen landade på 511 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 miljon jämfört med samma period i fjol. Men resultatet sjönk och redovisas som -27 miljoner kronor, jämfört med 3 miljoner förra året. Bolaget kommenterar att "readriven försäljning fortsatte att pressa bruttomarginalerna, och därmed resultatet" i rapporten.

Annons
Annons

Under kvartalet fortsatte tillväxten i e-handeln, som steg med 20 procent. E-handeln stod för nära 9 procent av koncernens totala försäljning under perioden. Och under det senaste året, R12, har e-handeln ökat med nära 46 procent.

LÄS ÄVEN: RNB andra kvartal - E-handeln ökar men vänder till förlust

Tre av fyra koncept, Brothers, Departments & Stores och Man of a kind, ökade sin omsättning under kvartalet men Polarn O. Pyret sjönk.

– Vårt fokus på e-handelsutvecklingen i alla tre huvudkoncept innebär i sig betydande potential för positiv försäljnings- och resultatutveckling. Polarn O. Pyret och Brothers ska fortsätta växa genom utveckling av våra omnierbjudanden vilket kommer att förstärka konkurrenskraften i köpupplevelsen, skriver Magnus Håkansson, vd och Koncernchef på RNB, i rapporten.

Department & Stores, som är koncernens varuhusverksamhet vid NK, ökade med 3,6 procent och summerades till 212 miljoner kronor. Brothers försäljning steg med 3 miljoner kronor till 142 miljoner kronor.

Man of a kind växte med en miljon och omsatte 4 miljoner kronor. Polarn O. Pyret tappade 9 miljoner kronor och omsatte därför 154 miljoner kronor under kvartalet.

– Vi förväntar oss att Polarn O. Pyret ska återgå till en god tillväxt under kommande kvartal, skriver Magnus Håkansson och fortsätter:

– Säsongen som helhet ska betraktas över de senaste två kvartalen och Polarn O. Pyret gick mycket starkt försäljningsmässigt sammantaget över kvartal två och tre.

Annons
Annons

Sedan en tid tillbaka håller RNB-koncernen på med ett omstruktureringsarbete som ska separera de verksamhetsdrivande bolagen. 

– Omstruktureringsarbetet är långt genomfört. Det som främst kvarstår är att dela upp IT-funktionen vilket kommer att vara genomfört under slutet av 2019. Kostnader för processen summeras till 7 miljoner i kvartalet, kommenterar Magnus Håkansson och avslutar med:

– Men vi har kommit långt i vårt separationsarbete och koncernen får successivt en ny struktur bestående av tre självständiga bolag. Detta arbete har kostat en del på kort sikt men medför också nya möjligheter till värdeskapande. Någon gång under hösten 2019 blir ägarförändringar en möjlighet för något eller några av bolagen. Sonderingar har påbörjats och diskussioner pågår.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!