Slopad moms kan leda till ökade priser på posttjänster

Efter kritik från EU om momsnivåerna på posttjänster i Sverige föreslår regeringen en lagändring som, om den går igenom, väntas träda i kraft i april 2016.

Efter att EU-domstolen konstaterat att Sverige inte följer de regler för moms på posttjänster som unionen satt upp, har den svenska regeringen fått på sitt bord att ta fram nya regler. EU har bestämt att Sverige måste ha nya regler på plats senast i april 2016 och därför har ett lagförslag nu tagits fram.

I korthet innebär EU:s regler att det inte ska finnas någon moms på frimärken och på vissa posttjänster. Det ska helt enkelt inte ingå någon moms på paket eller brev som skickas med "den samhällsomfattande posttjänsten". Dock ska det finnas vissa undantag, till exempel när villkor för frakt har förhandlats fram mellan ett postföretag och en kund individuellt.

Annons
Annons

Kan leda till ökade priser

Eftersom förändringen skulle innebära att skatt på vissa tjänster försvinner, men samtidigt också att rätt till vissa avdrag försvinner, är det ännu oklart exakt hur den väntade lagändringen kommer att märkas bland konsumenter och handlare. Regeringen bedömer att förslaget kommer att få begränsad påverkan på företag som skickar större mängder post eftersom de oftast har individuella avtal.

- De företag och organisationer som skickar enstaka försändelser och köper frimärken kan däremot påverkas av förslaget, eftersom sådana posttjänster kommer att undantas från mervärdesskatt. Förslaget kan leda till lägre kostnader för posttjänster för dessa företag. Det förhållandet att Postnord i dessa delar inte längre har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt kan dock innebära ökade kostnader och höjda priser för dessa tjänster. De företag som skickar enstaka frimärkta försändelser får därmed ökade kostnader för posttjänster, heter det i propositionen.

Däremot tror regeringen att lagändringen kan bli en tristare nyhet för PostNord.

- För Postnords del beräknas förslaget innebära en resultatförsvagning, en försvagning som Postnord i vart fall delvis bör kunna kompensera sig för genom exempelvis ändrade priser.

Domstolarna väntas få avgöra fler fall

Regeringen räknar med ett lagändringen kommer att innebära ett skattebortfall på omkring 200 miljoner kronor på ett år, och ser dessutom framför sig att Sveriges domstolar kan få ta sig an fler fall som handlar om ifall avtal är individuella eller inte.

Om den nya lagen går igenom i riksdagen kommer den att börja gälla den 1 april 2016.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!