Tvära kast i Svensk Handels mätning: ”Statistisk variation”

Nya Handelsbarometern för juni är här.

I maj rapporterade Svensk Handel att optimismen minskade bland dagligvaruhandeln och e-handeln. Enligt den nya Handelsbarometern för juni månad ser det ut att bli tvärtom. 

Ny framtidstro i juni för e-handlarna

- E-handlarnas optimism ökade mest i juni, trots att branschen brukar gå något svagare under sommaren. E-handelsoptimismen har dock varit svagare hittills i år än i fjol så det återstår att se om detta är ett trendbrott, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

När det kommer till framtidsförväntningar sticker e-handeln ut med en ökning på 11,1 enheter till index 116,6 i den senaste mätningen. Det kan jämföras med butikshandeln i helhet som minskade sina framtidsförväntningar med 0,8 enheter till index 94,9. Månaden dessförinnan bedömde e-handlarna däremot sina framtidsförväntningar som låga.

Olika handlare intervjuas varje gång 

Enligt Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, finns det en statistisk variation eftersom man intervjuar olika företag från gång till gång.

- Man ska inte dra för stora växlar på enskilda månader, säger Johan Davidson till Ehandel.se.

Mätningen utförs varje månad av Handelns utredningsinstitut (HUI) och bygger på telefonintervjuer med totalt 300 företagare inom dagligvaruhandeln, sällanköpshandeln och e-handeln. Dessa är slumpmässigt utvalda från ett register.

- Olika händelser spelar in för de kommande tre månaderna och då kan framtidsbilden variera, säger Johan Davidson.

Företagen får bland annat svara på frågor om hur de tror att deras försäljning, antal anställda och hur deras vinstmarginal kommer att förändras under den närmsta framtiden.

E-handlare överlag mer positiva

Johan Davidson menar att det överlag finns en optimism inom e-handelsföretag jämfört med sällanköpshandeln och dagligvaruhandeln.

- Många e-handelsföretag är fortfarande unga och befinner sig i en investeringsfas.

Annons
Annons

E-handlarna satsar generellt sett mycket på tillväxt och på att utöka sin kundkrets. Däremot är oftast lönsamheten för e-handelsföretagen lägre.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!