EU-lagen: Vad innebär GEO-blocking för e-handlare?

Förslaget om att förbjuda så kallad GEO-blocking inom Europas e-handel är snart klart för beslut, säger EMOTA:s ordförande Jörgen Bödmar. Här förklarar han vad den senaste utvecklingen innebär för svenska e-handlare.

I dagarna har man kommit ytterligare ett steg i arbetet med att slutföra regelverket med den så kallade GEO-blockingförordningen.

EU-kommissionen genomförde 2015 en undersökning där man fann att endast 37 procent av e-handlarna i EU medverkade till att köp kunde genomföras av kunder från ett annat land. Man betraktade då detta som att flertalet konsumenter diskrimineras baserat på nationalitet eller geografisk placering, vilket hindrar utvecklingen av den inre gemensamma marknaden.

Annons
Annons

Från EMOTA:s sida har vår linje hela tiden varit att varje e-handlare har rätten att själva välja vilken marknad man ska sälja till. Den rätten ska nu utsträckas att gälla hela EU.

"Präglat av kompromisser och otydlighet"

Det förslag man nu har tagit fram i Bryssel är präglat av kompromisser och otydlighet vilket kommer att få återverkningar hos alla Europas e-handlare.

I första hand handlar det om att e-handlarna får krav på sig att (undantag finns) sälja sina varor och tjänster till alla konsumenter i EU, men utan leveranskrav. I praktiken innebär det att om du till exempel bara säljer till svenska konsumenter så kan ett köp ändå göras av en fransman för leverans till Paris. Hen behöver då själv ordna med transport och bekosta den.

Utöver praktiska problem som uppstår hos e-handlaren med en ”udda” order rymmer förordningen tyvärr en del viktiga otydligheter som vi inte lyckats påverka. Den viktigaste är vilket lagrum som ska gälla för dessa transaktioner. Säljarens eller köparens?

"Gäller att vara påläst"

EU har 28 medlemsstater och lika många lagrum, utöver EU-lagstiftningen. I dessa inryms allt från IP-rätt till regler kring märkning av kläder, livsmedel och smink. Man kan vara nästintill klar över att man som e-handlare bryter mot flera av dessa lagar bara genom att vara okunnig. Frågan är bara vilka och hur mycket?

Erfarenheterna visar att konsumenterna oftast har lagstiftaren på sin sida och vi kan med största sannolikhet förvänta oss att vara förlorare i en eventuell tvist med en utländsk domstol. Därför gäller det att vara påläst framöver.

Vilken risk kan du då räkna med? Min uppfattning är att risken ofta är avhängig din verksamhet, produkter eller tjänster. Vissa områden är mer känsliga än andra. Du är säkert införstådd i just din bransch och dess risker. Möjligen behöver du nu efter att förordningen i vår har trätt i kraft vidga din analys till att omfatta även Europa.

"Ändrar nog inte mycket i praktiken"

Avslutningsvis tror jag inte att förordningen kommer att förändra så mycket i praktiken. Få kunder kommer att vilja köpa något från ett annat EU land och själv lösa transporten. Det blir helt enkelt för krångligt som jag ser det.

Annons
Annons

Röstningen om införandet av förordningen som gäller för alla medlemsländer tas under juni/juli 2017. Går förslaget igenom kan vi räkna med att det är infört i de nationella lagstiftningarna mot slutet av 2019.

Läs mer om GEO-blocking här eller här

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!