Tankar kring olika skärmupplösningar

De senaste dryga fem åren har vi på ShopSetup producerat webb och e-handel anpassat för en skärmupplösningsbredd på 1024 px. Innan dess var det 800 px som gällde och ytterligare cirka fem år tillbaka i tiden, på 90-talet, producerade vi för 640 px. Om man nu ska följa trenden med cirka fem års cykler så borde vi snart växla upp till uteslutande 1280 px. Allmän statistik för skärmupplösning från bl.a. W3Schools pekar också i den riktningen (se diagrammet).

Skärmupplösning

Utveckling skärmupplösningar

 

Först och främst kan konstateras att behovet att växla upp från 1024 px till 1280 px är mindre än vid tidigare skiften eftersom 1024 px formatet redan erbjuder gott om utrymme för bra sidlayouter.

Intressant är dock att notera att det under en tid har skett en utveckling mot nya format:

1. iPhones och andra handenheter. 480×320 px.
2. Stora platta TV skärmar. 1920×1080 px.
3. Minidatorer. 1024×600 px. Tillfällig trend eller…

I och med att dessa olika format växer är då en strategi med flera versioner av samma webb och e-handelslösning anpassade för olika skärmupplösningar den rätta vägen att gå? Vad tror du?

Det är spännande och kul att växla upp till ett större format. Det ger utrymme för större bilder, mer information och luftigare layout men om det nu samtidigt kommer nya mindre format, ska vi då verkligen växla upp till 1280 px? Behöver vi mer bredd? Behövs det större bilder?

Ett effektivt sätt som jag har rekommenderar många kunder är att den aktiva delen av webbplatsen ska rymmas inom 1024 px och på de siter där det är lämpligt kompletterar man med en annonskolumn till höger om huvuddelen av siten. Detta innebär att huvuddelarna av siten syns på så gott som alla skärmar men att de som har en bredare skärm även ser en annonskolumn. Se aftonbladet.se som ett bra exempel.

En annan skärmupplösning där diskussionerna verkligen är delade är hur man ska bygga siter som optimeras för att visas på en TV (1920×1080 px). I den delade diskussionen förordar ena parten att man använder det traditionella upplägget med 1024 till 1280 px bred site som sedan växer på längden. Andra parten förordar att man bygger hela siten inom ytan på 1920×1080 px vilket innebär en site som är bredare än den är hög. Vad tycker du?

Jag är mycket nyfiken på dina tankar och funderingar!

 

Sök

Det ska vara enkelt och smidigt att hitta det man söker efter på en webbplats. Känns inte det självklart?

Många e-handelssiter har ett produktträd som man har funderat och diskuterat kring länge innan man till slut har kommit överens om en struktur som passar produktsortimentet. Någonstans lite undanskymd finns en sökmotor som får klä på sig rollen som det svarta fåret och är till synes helt outvecklad och än mindre fungerande. Den godkänner endast att man stavar helt rätt – eller rättare sagt på samma sätt som produktens namn i databasen. Den genomför endast sökningen med en början på första bokstaven i namnet.

Här måste ju finnas stora möjligheter att på ett bättre sätt hjälpa kunden till rätt produkter och till slut en genomförd beställning av en lycklig återkommande kund.

Jag skulle vilja lyfta fram två grundläggande funktioner som jag tycker en riktigt bra sökmotor ska ha.

Förslag i realtid
Efterhand som besökaren skriver det den vill söka på visas förslag på sökträffar i en lista med sökträffarna indelade i kategorier. Besökaren sparar tid och eftersom man endast behöver skriva några bokstäver i det ord eller den fras man söker på är det enkelt att hitta rätt.
Se exempelvis: ShopSetup.com , Apple.com , Fritidsresor.se

Stavningshjälp
Neccessär, nessesär eller näcesär? Ja, det är inte alltid lätt att stava till det man vill söka på.

Att sedan som administratör av webbplatsen även kunna skräddarsy sökresultatet gör sökmotorn än bättre. När kunden söker på cykelhjälm så är chansen minimal att kunden blir glad och hjälpt om det dyker upp skidhjälmar i sökresultatet. Då kan ni ”skräddarsy” resultatet så att exempelvis en sökning på cykelhjälmar ger ett sökresultat som innehåller cykelhjälmar och skatehjälmar (som passar utmärkt till cykling) men inte skidhjälmar, ridhjälmar etc.

Använder ni sökmotor på er webbplats?

Berätta gärna hur ni tycker och tänker!

 

Mobil e-handel

Vilken spännande tid vi lever i nu. Det är mycket på gång i e-handelbranschen och det som jag och säkert många andra med mig tycker är extra spännande är den mobila webbens framfart. Den har på kort tid vuxit till att ta en allt större andel av webbtrafiken och är idag en viktig kanal. Att mobila enheter kommer att bli mycket viktiga understryks av att omsättningen på varor och tjänster som köps via mobiltelefonen förväntas uppgå till ca 800 miljarder kronor år 2015 enligt analysfirman ABI Research. Detta motsvarar ungefär 8 % av den totala e-handelsmarknaden.

Den senaste tidens ökning av antalet smartphones och att fler och fler använder sin smartphones för att surfa med är givetvis en mycket stark orsak till ökningen. Man ser hur smidigt det är att surfa, läsa/skriva e-post, använda applikationer, konsumera media mm.

För mig som projektledare och e-handelsstrateg på ShopSetup AB (www.ShopSetup.com) som i huvudsak utvecklar och producerar e-handelslösningar är det givetvis just den mobila e-handeln som jag brinner mest för. Jag kommer i mitt bloggande här på ehandel.se att fokusera på e-handel och mobil e-handel som jag vet att många av er har mycket tankar, åsikter och funderingar kring.

Ännu är det få handlare som har kompletterat sina webbutiker med en mobil version men det tillkommer allt fler efter hand. Den riktiga explosionen kommer säkerligen först när mobila webbutiker har blivit ett etablerat alternativ i folks medvetande.
Vi kommer att komma dit – tro mig.