Demografi is the shit

Okej, så jag tänkte att det vore ju bra att veta vilka mina kunder är. Men hur tar man reda på kön och ålder om man inte ber kunderna uppge detta? Jo, man gör en analys på alla som valt att ange personnummer i samband med fakturaköp hos Kreditor helt enkelt.

Statistiken blir ju missvisande då den endast tar hänsyn till fakturaköpare (kanske är fakturaköpare oftare kvinnor och lite äldre, det kan jag inte svara på) men det ger oavsett en ganska bra bild av vem din kund är.

Såhär ser min kund ut enligt datan

-Antal män: 36.5%)
-Antal kvinnor: 63.5%)
-Snittålder män: 31 år
-Snittålder kvinnor: 34 år
-Snittålder totalt: 33 år

Okej roligt tänker du, men vad är nyttan?

Jo, nyttan är att jag vet vilka produkter jag bör köpa in, jag vet var annonsering ger mig bäst resultat (ställen som riktar sig till kvinnor med en snittålder på 34 år uppenbarligen!) och jag vet vilken ton jag ska skriva mina nyhetsbrev med och säkert 100 andra saker som jag inte konkretiserat ännu.

Men gå nu och gör en analys på din kundstock också så kan vi jämföra siffror!