Mystery eShoppers

Ett koncept för kvalitetsprövning som blir allt vanligare i fysiska butiker är s.k. Mystery Shoppers. Alltså en person som är anställd eller på uppdrag av butikens ledning för att undersöka kvalitén på butiken i form av bemötande, kundvård, information etc. Människan blir alltmer kräsen när det kommer till kundvård och bemötande, detta är alltså väldigt viktig del i kvalitetssäkringen av en butik.

Jag har inte hört talas om att detta finns inom e-handel. Självklart finns det testare och folk som utvärderar användbarhet och helhetsintryck av sidor. Men vad e-butikerna behöver är en kontroll där hela flödet testas. Man sätter alltså upp scenarion där testpersoner lägger till, betalar, behöver kundtjänst, får hemskickat, behöver kundtjänst (återigen) etc. På detta sätt kan man göra kvalitetssäkringar och se vart det finns brister, och självklart få en hint om vad man gör rätt!

 

Nils Nilsson

Har jobbat med internationell marknadsföring för att senare gå över till marknadsföring av e-butiker inom Sverige och övriga delar av Norden. Projektet Altanprodukter.se gav mycket erfarenhet i hur det är att starta och marknadsföra en butik på internet.

 

5 thoughts on “Mystery eShoppers

  1. I år har vi utökat vår undersökning från 20 till 40 e-handlare, varav 10 nya svenska, 5 norska och 5 danska. Mycket intressant i år att kunna jämföra med förra årets siffror, väldigt intressant också att se hur de andra nordiska länderna eventuellt skiljer sig från de svenska e-handlarna.

    Det vi mäter är den totala köpupplevelsen och resultatet av detta kommer att presenteras på vårat summit http://nordicecommerceknowledge.se/summit/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *