Ökad E-handel minskar behovet av butiksytor

Nu kommer ytterligare rapporter som bekräftar hur e-handelns framfart påverkar fastighetsbranschen. Enligt en undersökning från HUI kommer behovet av butiksytor att minska inom en snar framtid. Och de fastighetsägare som inte anpassar sig kommer i slutändan att bli de stora förlorarna.

För inte så länge sedan presenterade HUI Research en undersökning för e-handelns tillväxt i Sverige under de närmaste fem åren. I rapporten presenteras tre olika scenarion, ett med en försiktig utveckling, ett annat med stark försäljningsutveckling och ett tredje med extrem tillväxt där e-handeln har tagit stora andelar av butikshandeln.

Oavsett hur snabb tillväxten blir, så kommer utvecklingen bli kännbar för detaljhandeln. Något som i slutändan kommer att påverka den fysiska handeln i köpcentrum och vid butiksgator.

Annons

I samma undersökning har man även kalkylerat med hur e-handeln kan komma att påverka fastighetsägarna. Och utvecklingen som HUI spår stämmer ganska överens med den rapport som Axa Real Estate, släppte i början av året.

HUI förutspår att dagens stora butiksytor kommer att bytas ut till mindre showroom, som till stor del fokuserar på kundtjänst och varuutlämning. Den största delen av utbudet kommer i stället att finnas på nätet.

Värst på landsorten

Ett sådan scenario innebär att fastighetsägare som för tillfället främst riktar in sig på att hyra ut butiksytor, måste börja tänka om.

– Det kommer kanske handla om att ta in mer restaurangverksamhet, och andra aktörer utanför handeln. E-handeln kommer ha behov av att visa upp sig fysiskt, men man kommer behöva vara mer flexibel med hur man tar in hyresgäster och att man hyr ut mindre lokalytor under kortare perioder, säger Jonas Arnberg, analytiker på HUI Research.

Enligt rapporten kommer det att bli mest kännbart för fastighetsägare på landsorten där butiksutbudet redan är lågt och e-handeln har ett starkare fäste.

– Nätet sätter ytterligare press i regioner som redan nu är pressade och som har fått ett sämre utbud i handeln. Fastighetsägare som finns på rätt lägen och som har en e-handelsstrategi är vinnare, andra kommer att få det tufft, säger Jonas Arnberg.

Källa: SvD

Annons
Annons