Ökande E-handel flyttar på Distanshandelsdagen

E-handeln i landet har blivit så pass stor att julafton och Distanshandelsdagen inte längre kan samsas under årets sista kvartal. Julafton har dock några år mer på nacken och är något mer förankrat hos det svenska folket. Svensk Distanshandel flyttar därför sitt arrangemang till den 30 januari 2014.

E-handelsbranschen växer så det knakar och perioden oktober-november är för många e-handlare den brådaste tiden på året. Det tillsammans med att Distanshandelsdagen vuxit sig allt större gör att arrangören, Svensk Distanshandel nu flyttar arrangemanget.

I stället för att hålla Distanshandelsdagen i november månad som tidigare år, flyttar man nu fram dagen till den 30 januari 2014.

Annons

– Den kraftigt ökande julhandeln för svenska e-handelsföretag innebär årligen bråda dagar för våra medlemmar redan under oktober och november månad. Vi ser därför ett tydligt behov av att flytta Distanshandelsdagen till början av året istället för i slutet av året som är den avsevärt mest intensiva perioden för svenska e-handelsföretag och e-handelsleverantörer, säger Jonas Ogvall, VD för branschorganisationen Svensk Distanshandel.

Två flyttade E-handelsdagar

Under fjolårets sista tre månader steg e-handeln med 17 procent jämfört med föregående år. Och Svensk Distanshandel ser inga tecken till att det skulle ändras i år, snarare tvärt emot. Förutom att anpassa sig efter den svenska e-handelskonsumentens ökande efterfrågan, så hoppas man också att Distanshandelsdagen ska bli startskottet för det svenska e-handelsåret.

– Det finns helt klart flera fördelar med detta, men viktigast av allt är att detta omfattande arrangemang inte ligger och stör planering och uppstart av julhandeln för våra deltagare. Januari-månad ligger också för de flesta handlare i början av budgetåret och det innebär en större relevans att ta initiala samtal med leverantörer och partners under arrangemanget. Vi har hittills fått uteslutande positiv feedback från e-handlare och leverantörer för en flytt av Distanshandelsdagen till januari, säger Jonas Ogvall.

Det här är inte den första e-handelsdagen som flyttas i år, även Emeet har ställt in sin e-handelskonferens för våren 2013. Här rör det sig dock inte om e-handelns tillväxt, utan om att man planerar att göra Emeet till ett helårsevenemang istället för att träffas två gånger per år som tidigare.

Källa: Press

Annons