Önskefoto AB skapar ny koncern inom e-handel för kvinnor

Önskefoto AB (publ) tecknar avtal om förvärv av Hedbergs Guld & Silver och skapar ny koncern inom e-handel för kvinnor.

Önskefoto AB (publ) har tecknat avtal om ett förvärv av samtliga aktier i Nya Hedbergs Guld & Silver AB.

Annons

Önskefoto är en ledande aktör i Sverige och Norge på produktutveckling, marknadsföring och försäljning av personifierade bildprodukter via e-handel. Bolagets huvudsakliga målgrupp är kvinnor.

Hedbergs Guld & Silver har ett av branschens bredaste och djupaste sortiment av guld- och silverprodukter, smycken, matsilver och presentartiklar. Bolaget har ett känt varumärke som står för kvalitetsprodukter till bästa pris. Försäljningen sker via postorder, e-handel och ett guldvaruhus i Dalsjöfors utanför Borås. Kunderna består till 80 % av kvinnor i samma ålderskategori som Önskefotos kunder. Bolaget, som ursprungligen grundades 1947, omsatte räkenskapsåret 2009 drygt 17 miljoner kronor med lönsamhet.

Förvärvet – ett viktigt steg i Önskefotos tillväxtstrategi

Förvärvet är ett viktigt steg i Önskefotos tillväxtstrategi. Med Hedbergs Guld & Silver breddas verksamheten med ännu ett produktområde, ger en möjlighet att öka värdet på befintlig kunddatabas och att stärka lönsamheten under de första tre kvartalen.

Önskefoto har för avsikt att i framtiden göra ytterligare förvärv av bolag som riktar sig mot samma målgrupp som Önskefoto och Hedbergs Guld.

Synergier mellan bolagen

Båda bolagen har en lång och stark tradition av distanshandel till kvinnor och har under lång tid byggt upp kundregister med ett stort antal lojala konsumenter. Bolagen har samma målgrupp, med stora möjligheter till korsförsäljning och gemensamma kampanjer.

Önskefoto har framgångsrikt under de senaste åren fokuserat på e-handel, varifrån drygt 70 % av företagets omsättning nu härstammar. Önskefoto ser stora möjligheter att kunna öka Hedbergs onlineförsäljning på motsvarande sätt.

Annons

Hedbergs har en annan säsongsvariation i sin försäljning med ett starkt kvartal 2 (konfirmation, bröllop och studenten infaller då) vilket kommer göra den nya koncernen mindre säsongsberoende även om kvartal 4 fortfarande kommer att vara ett dominerande kvartal.

Många storsäljande högtider är desamma för båda bolagen, t.ex. student, bröllop, barndop och jul. Detta ger goda förutsättningar för effektivitet i samarbeten i marknadsföringen, både inom traditionell media och online.

Hedbergs traditionella försäljning via guldvaruhuset i Dalsjöfors och postorderförsäljningen skall fortsätta som tidigare. Utvecklingen av distanshandeln (står ungefär för 35-40 % av bolagets omsättning idag) och närvaron på Internet skall förstärkas kraftigt med hjälp av resurser, kompetens och erfarenhet från Önskefoto.

Önskefoto har ett starkt fotfäste i Norge med en befintlig lojal kunddatabas. Hedbergs erbjudande kommer snarast även att lanseras i Norge.

VD-kommentarer

”Hedbergs Guld & Silver är nästa steg i att bli ett ledande e-handelsbolag för kvinnor”, säger Monika Dagberg, verkställande direktör på Önskefoto. ”Hedbergs är mycket duktiga inom sin bransch, samtidigt som Önskefoto kan tillföra kompetens inom IT och marknad/försäljning på nätet.  Jag ser många synergier och samarbetsmöjligheter som kommer att gynna båda bolagen. Guld- och silvermarknaden domineras inom detaljhandeln av ett fåtal spelare, men är mycket fragmenterad på Internet. Vi vill, med Hedbergs, ta en dominerande plats som det självklara valet för guld- och silvervaror på nätet”, fortsätter Monika Dagberg.

”Jag har nu drivit företaget i över 12 år och skapat en väl fungerande verksamhet där Hedbergs är störst i landet på distanshandel (traditionell postorder och e-handel) av smycken i guld och silver”, säger Lars Elfvenstam, verkställande direktör på Hedbergs Guld & Silver. ”I Önskefoto tror vi oss ha hittat en köpare som kan utveckla företagets distanshandel till att bli mycket stark aktör på marknaden. Efter en överlämningsfas kommer jag att med ålderns rätt dra mig tillbaka.”

Villkor för förvärvet

Förvärvssumman består av en fast del motsvarande substansvärdet i bolaget och en villkorad del som beror på Bolagets försäljningsutveckling under räkenskapsåret 2010 . Förvärvet av aktierna kräver ingen extern finansiering. Förvärvet förutsätter att inga stora avvikelser framkommer vid sedvanlig Due Diligence, som skall genomföras innan tillträdet.

Tillträde är planerat till den 1 juni 2010.

Förvärvet innebär att Önskefoto proforma skulle haft en omsättning för 2009 om 57 miljoner kronor. För 2010 beräknas förvärvet generera en förvärvsdriven tillväxt om 30 % för den nya koncernen. Förvärvet kommer att öka vinsten per aktie under innevarande år.

För mer information ring:Monika Dagberg, VD Önskefoto AB (publ), 0706 16 24 00Göran Nordlund, Styrelseordförande Önskefoto AB (publ), 0704 33 13 20Lars Elfvenstam, VD Nya Hedbergs Guld & Silver AB, 0708 58 17 00

Mer om Önskefoto AB (publ) Önskefoto AB (publ) är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning av personifierade bildprodukter såsom fotokalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Den största delen av försäljningen kommer via e-handel via webbplatserna www.onskefoto.se, www.allfoto.se, www.myphotocalendar.co.uk, www.moncalendrierphoto.fr och www.mijnfotokalender.nl. Önskefoto har nått sin nuvarande position genom att ta till vara på trendskiftet från analog till digital fotografering. År 2009 omsatte Önskefoto 40 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg. Önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

 

 

 

Annons