Ännu en kommun låter hemtjänsten e-handla mat

Liberalerna i Kumla vill låta hemtjänsten köpa maten i en iPad.

På många håll i landet sliter personalen inom hemtjänsten med att få verksamheten att gå ihop. Inte sällan är arbetet stressigt och tungt.

De senaste åren har vissa kommuner börjat använda e-handeln för att underlätta personalens arbete och öka de äldres välbefinnande.

Annons
Annons

Allt fler kommuner köper maten på nätet

För två år sedan kunde vi berätta att trenden hade börjat sprida sig och man i Eskilstuna skulle börja köpa vårdtagarnas mat på nätet.

Sedan dess har flera kommuner hakat på och i samband med att man börjat e-handla mat har exempelvis Vännäs, Borås och Eskilstuna även passat på att införa digitala inköpslistor.

Maten ska handlas via iPad

Nu har Liberalerna i Kumla föreslagit att deras kommun ska hoppa på e-handelståget i hemtjänsten.

Enligt Nerikes Allehanda har partiet motionerat om att man ska införa ett system i kommunen där hemtjänstens personal tillsammans med vårdtagarna väljer matvaror via en iPad, vilka sedan skickas hem.

Inte dyrare för den enskilde

Att personalen får mer tid till omvårdnad och behöver stressa mindre är ett av argumenten som lyfts fram av Liberalerna.

Den kostnad butiken tar för att plocka ihop varor och skicka ut dem skulle enligt motionen motsvaras av en lägre hemtjänsttaxa, så att det inte blir dyrare för den enskilde vårdtagaren.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!