CDON slänger ut sitt lager för att få rätsida på skeppet

CDON Group redovisade i dag siffrorna för andra kvartalet 2013. Trots en ökad försäljningstillväxt visar e-handelsbolaget upp en förlust före skatt på 58,2 miljoner kronor. En negativ försäljningsutveckling hos CDON.com och manipulerade inköpspriser är några orsaker.

E-handelsbolaget CDON Groups omsättning för andra kvartalet 2013 uppgick till 969 miljoner kronor, jämfört med 952 miljoner kronor ett år tidigare.

– Koncernens försäljning under det andra kvartalet visade en fortsatt positiv utveckling med försäljningstillväxt inom många av våra bolag. Våra butiker har ledande marknadspositioner inom nordisk e-handel och besökssiffrorna i våra butiker fortsätter att öka, säger Paul Fischbein, VD och koncernchef för CDON Group.

Annons
Annons

Men även om bolaget ökar sin försäljning redovisar CDON Group samtidigt upp en förlust före skatt på 58,2 miljoner kronor, siffran för motsvarande period 2012 år var en förlust på 48,5 miljoner kronor.

En anledning är att CDON.com uppvisat en negativ försäljningsutveckling och ett negativt rörelseresultat under kvartalet.

– Underhållningssegmentet och i synnerhet CDON.com är en verksamhet under stor förändring. Försäljningsnedgången och resultatet påverkas av att den negativa marknadsutvecklingen för medierelaterade produkter tilltar, men den främsta förklaringen till det negativa resultatet under kvartalet är en stor utförsäljning av datorprodukter. Utförsäljningen har påverkat resultatet negativt med cirka 10 miljoner kronor under kvartalet, säger Paul Fischbein.

Manipulerade inköpspriser

Som en följd av detta har CDON.com under det andra kvartalet inlett ett intensivt arbete med att reducera kapitalbindningen i varulagret genom utförsäljning och marknadsföringsaktiviteter. Ambitionen är att fortsätta reducera CDON.coms varulager i snabb takt. Något som bedöms påverka underhållningssegmentets resultat negativt med cirka 20 miljoner kronor under de kommande kvartalen, till följd av lägre marginaler.

– CDON.com har under andra kvartalet reserverat en engångskostnad om 32 miljoner kronor relaterat till att en anställd misstänks ha manipulerat bolagets inköpspriser, vilket medfört en underreservering av varukostnader. Den anställde har lämnat företaget och händelsen har polisanmälts, säger Paul Fischbein.

Glädjande för CDON Group är att Segmentet Sport & Hälsa visade fortsatt stabil lönsamhet. I våras lanserade man sin nya butik Milebreaker.com och tillväxten inom segmentet var 34 procent. Även modesegmentet visar positiva siffror.

– Modesegmentet fortsatte, tillsammans med vårt logistikcenter i Falkenberg, att utvecklas enligt plan. Under kvartalet uppvisade Modesegmentet en 20-procentig försäljningsökning och ett positivt rörelseresultat. Det är glädjande att det hårda arbete som Nellys nya ledning lagt ner i syfte att säkerställa långsiktig intjäning, börjar synas, säger Paul Fischbein.

Ni finner CDON Groups delårsrapport här (.pdf).

Annons
Annons

 
Källa: Press

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!