Digitala brevlådor kommer få stora konsekvenser för breven

"Kan krävas statliga subventioner".

Post- och Telestyrelsen (PTS) har genomfört en undersökning kring hur svenskarna ser på sina behov av att skicka och ta emot fysiska brev. Undersökningen ska inkludera privatpersoner och småföretag. Myndigheten vill ta tempen på marknaden för brevförsändelser och se hur den digitala utvecklingen påverkar behoven.

Undersökningen, som genomförts av Intermetra, ska visa på att endast var åttonde person har ett stort behov av att kunna skicka brev. Hos små företag är dock behovet större och där ska 28 procent ha ett stort behov av att kunna skicka brevförsändelser. Motsvarande siffror för att ta emot är 21 respektive 25 procent.

Annons
Annons

"Måste fortsatt hålla en hög nivå"

Det som är i fokus när det kommer till fysiska brev ska vara myndighetspost och fakturor.

- Det är tydligt att svenskarnas behov av posttjänster förändras i snabb takt. Lika tydligt är det att kvaliteten i postutdelningen fortsatt måste hålla en hög nivå. Även om vi inte skickar eller tar emot lika många brev längre så finns det krav och förväntan på att breven kommer fram till rätt mottagare och i rätt tid, säger Olof Bjurö, chef vid PTS postavdelning, i ett pressmeddelande.

"Det viktiga är förutsägbarhet"

Undersökningen visar samtidigt att drygt hälften av de tillfrågade, privatpersoner och företag, inte har några problem med en postutdelning som endast sker två dagar i veckan. Hur många utdelningar man behöver varierar dock förstås, men de flesta är överens om att det viktiga är förutsägbarhet, det vill säga att breven faktiskt kommer fram på utsatt tid.

- Postoperatörerna behöver ställa om sin verksamhet i takt med att användarnas beteende och behov ändras. Om vi inte kan anpassa servicenivån efter detta så kan det inte uteslutas att det kommer krävas statliga subventioner för att det ska vara möjligt att upprätthålla tillförlitlighet och kvalitet i den samhällsomfattande posttjänsten, säger Olof Bjurö.

Digitala brevlådor är dödsstöten?

LÄS ÄVEN: PostNord ska bli digital brevlåda för e-handelsinfo

PTS tar även upp de digitala brevlådorna som blir allt mer populära. PostNord meddelade också nyligen att de kommer att lansera en egen digital brevlåda, som ska innehålla e-handelsfunktioner. Digitala brevlådor är ju dock en del av “problemet” när det kommer till de minskande brevflödena.

- Övergången till digitala tjänster kommer att fortsätta. När användningen av digitala brevlådor slår igenom på bred front så kommer det få stora konsekvenser för brevvolymerna. Vi kommer att följa den här utvecklingen och hur den påverkar förutsättningarna för fortsatt distribution av fysiska försändelser, det är viktigt inte minst med tanke på de användare som av olika anledningar har svårare att ta till sig digitala alternativ, säger Olof Bjurö.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!