Framgångsrika e-handlare stoppas upp av protektionism

"Påverkar särskilt svenska företag".

En ny undersökning från betalföretaget Stripe visar att många e-handlare tar steget utomlands. Företag som verkar online tittar alltså gärna utanför landets gränser, och enligt undersökningen är det 70 procent av världens e-handlare som säljer internationellt.

- Dessa företag, så kallade Global Natives, är den globala ekonomins framtida drivkrafter. De senaste fem åren har deras intäkter växt 141 procent snabbare än företag som inte verkar internationellt och om vi ser till antalet anställda så har de ökat med 15 procent, konstaterar Stripe.

Annons
Annons

Problemet är att många av dessa framgångsrika företag bromsas upp av regler och handelstullar.

- Upp till 38 procent av nettovinsten används idag till regelanpassning, och majoriteten av företagen säger också att de kostnaderna blir allt större. Även i Sverige är bilden tydlig: 70 procent av de tillfrågade i en separat undersökning såg regelverk, lokal beskattning och juridiska krav som de främsta hindren vid en internationalisering.

"Helt beroende av samarbeten"

Stripes nordenchef, Erik Olofsson, menar samtidigt att vi i Sverige kan vara extra utsatta för dessa handelshinder.

- Teknikutvecklingen har på avgörande sätt förändrat företagens villkor och underlättat för dem att sälja internationellt, men alltför många finansiella och regulatoriska barriärer bromsar fortfarande innovationstakten världen runt. Det påverkar särskilt svenska företag då vi är helt beroende av väl fungerande internationella samarbeten, säger Erik Olofsson.

Undersökningen baseras på över 9 000 respondenter från 15 länder och över tio branscher. Hela rapporten finns att läsa här.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!