Gratis e-handelsutbildning för hela detaljhandeln

28 miljoner kronor till nytt projekt.

Handelsrådet, som har som syfte att stärka handelns konkurrenskraft, meddelar idag att projektet "Kompetenslyft för handeln" blivit finansierat med 19 miljoner kronor av ESF-rådet. Det handlar alltså om EU-bidrag. Projektet ska under en treårsperiod utbilda små svenska företag i den nya digitala världen. Projektets totala budget ska ligga på 28 miljoner kronor.

"Ser med ödmjukhet på arbetet"

Tanken är att mindre handelsföretag ska kunna kompetensutveckla sina medarbetare utan kostnad, bortsett ifrån den tid det förstås tar att utbilda personalen.

Annons
Annons

- Det handlar om fri fortbildning, men vi ser med ödmjukhet på arbetet med att fylla platserna. Många mindre handelsföretag är pressade och upplever det som en utmaning att avvara medarbetare som går på utbildning, säger Mats Johansson, Handelsrådets expert på kompetensfrågor, i ett pressmeddelande.

Stort fokus på e-handel

Utbildningen ska bestå av åtta till tio utbildningsmoduler och dessa ska rullas ut över hela landet under hösten 2019. Exakt vad de ska innehålla är ännu inte bestämt, men att de kommer att inkludera e-handel är ingen hemlighet.

- Digitalisering, och därmed e-handel, kommer definitivt att ingå! säger Ylva Åkesson, projektledare på Handelsrådet, till Ehandel.se.

Insatsen kommer att riktas till "arbetare och tjänstemän" på mindre företag, upp till 49 anställda. Tanken är dock att innehållet ska kunna användas av hela branschen.

- I och med digitaliseringen är såväl partihandeln som detaljhandeln inne i en omvälvande fas. Det är viktigt att uppdatera kompetensen hos de anställda som redan i dag jobbar i handeln. Förhoppningen är att utbildningsinnehållet kommer att användas av hela branschen, även efter det att projektet avslutats, säger Mats Johansson.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!