Kemikalieskatten ska höjas – 6 miljarder i förlorad försäljning

"E-handeln från utlandet väntas växa kraftigt".

Regeringen föreslog nyligen en höjning av den, bland e-handlare, inte speciellt populära kemikalieskatten. Skatten infördes under sommaren 2017 och enligt regeringen skulle den stärka svensk konkurrenskraft.

LÄS ÄVEN: Ministern: Kemikalieskatten stärker svensk konkurrenskraft

Annons
Annons

HUI rapporterade dock att effekterna var försumbara och att skatten samtidigt inte drog in de skattepengar som hade väntats.

- Införandet av kemikalieskatten har visat sig vara en pyrrhusseger. Både skatteintäkterna och miljöeffekterna är försumbara. Däremot vet vi med säkerhet att kemikalieskatten slår enögt mot svenska handlare, vilket driver jobb och företag ut ur landet, sade Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

LÄS ÄVEN: HUI om Kemikalieskatten: "Effekterna är försumbara"

Nu planerar alltså regeringen att höja denna skatt. Skatten gäller elektronikvaror och syftet är att minska användningen av miljöfarliga kemikalier i dessa. Tidigare har skatten haft ett maxtak på 320 kronor per produkt men detta planeras nu att höjas till 440 kronor (550 med moms).

160 kronor per kilo

Den föreslagna höjningen innebär en skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik (mobiltelefoner, datorer, tv).

LÄS ÄVEN: E-handlarna rasar mot kemikalieskatten

ElektronikBranschen, Svensk Handel och Teknikföretagen har nu låtit HUI Research utreda konsekvenserna av en höjd kemikalieskatt.

- Det här är signalpolitik och inte miljöpolitik. Paradoxen är att kemikalieskatten kommer att bidra till att öka svenska konsumenters e-handelsinköp av okontrollerade elektronikvaror utanför Europa, med ökad brand- och miljörisk som följd, säger Klas Elm, vd på ElektronikBranschen.

Annons
Annons

2 000 förlorade arbetstillfällen

Enligt undersökningen kan samtidigt 2 000 jobb gå förlorade till följd av en höjd kemikalieskatt. Återigen ifrågasätt också de planerade ökade skatteintäkterna.

- Tas skattens följdeffekter, med uteblivna momsintäkter, minskad bolagsskatt på grund av lägre försäljning och ökad administrativ börda, med i beräkningen minskar tillskottet till statskassan med cirka 1 miljard, skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

ElektronikBranschen, Svensk Handel och Teknikföretagen vill hellre se en global lösning på ett problem som detta med farliga kemikalier.

- Globala utmaningar kräver globala lösningar. Nu straffbeskattar regeringen istället svenska företag som ofta är ett föredöme inom hållbarhetsfrågorna. Det är olyckligt och regeringen borde tänka om och låta utvärdera skatten ordentligt, säger Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

0,4 procent av global elektronikhandel

Intressenterna avslutar med att påpeka att Sverige står för 0,4 procent av den globala handeln med elektronikvaror. Att elektronikföretag skulle växla om till en mer miljövänlig tillverkning på grund av den svenska skatten är alltså föga troligt. Just nu är planen att höja skatten från och med den 1 augusti i år.

- Försäljningsbortfallet från svensk detaljhandel väntas uppgå till 6 miljarder, samtidigt som e-handeln från utlandet väntas växa kraftigt, meddelar Svensk Handel.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!