Nätvinhandlare och IOGT-NTO i bråk om EU-dom

Efter att EU-domstolen gett Finland rätt till monopolförsäljning av alkohol i butik ser nykterhetsrörelsen IOGT-NTO ingen framtid för e-handel med vin. Något som fått Nätvinhandlarnas branschorganisation att reagera.

Det aktuella målet handlar enligt IOGT-NTO om att Finland, som har ett monopol på alkoholförsäljning i butik, stoppat en estländsk aktör från att sälja alkohol över nätet till finska konsumenter. EU-domstolen ska ha godkänt den finska bedömningen och bland annat hänvisat till att människors hälsa måste prioriteras.

- Med den här domen har regeringen fått klartecken att gå vidare och agera för att stoppa näthandeln med alkohol och stå upp för en restriktiv alkoholpolitik. Det är särskilt viktigt när flera av näthandelsaktörerna uttryckligen sagt att de vill underminera den svenska alkoholpolitiken. Ett första steg är att införa det redan liggande förslaget om ett främjandeförbud, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO.

Annons
Annons

IOGT-NTO drar av domen alltså slutsatsen att vinhandel på nätet inte kommer att kunna tillåtas i Sverige framöver. Men styrelseordföranden för Nätvinhandlarnas branschorganisation, Ole Nielsen, ger inte mycket för det resonemanget. Enligt honom är det nu upp till hovrätten i Helsingfors att med hjälp av EU-domstolens utlåtande komma fram till vad som ska gälla. Och då har de att ta hänsyn till, inte bara folkhälsoaspekten, utan även de fria handelsavtal som är en av grundstenarna i EU-samarbetet.

- IOGT-NTO far med osanning och säger att Sverige nu kan stoppa e-handeln med vin, vilket är helt felaktigt, säger han.

"E-handel förenligt med EU-rätt"

Ole Nielsen, som också är VD för vinnäthandeln Winefinder, kallar EU-domen för en "non-issue för Sverige", och konstaterar att flera alkoholutredningar kommit fram till att e-handel med vin är förenligt med gällande EU-rätt.

- EU-domstolen konstaterar som förväntat att Finland fortsatt har rätt till monopol på alkohol i butik. EU-domstolen är lika förväntat tydlig med att handelshinder som inte kan bevisas vara absolut nödvändiga för att beskydda folkhälsan är ett brott mot EU-rätten. EU-domstolen överlåter bedömningen av vad som är proportionerligt och nödvändigt för att uppnå det skydd mot folkhälsan som är syftet till de finska domstolarna, skriver han i ett pressmeddelande.

Enligt Ole Nielsen är det osannolikt att en svensk domstol skulle komma fram till att e-handel med vin måste förbjudas, eftersom man enligt honom då hade varit tvungen att visa hur modellen skadar folkhälsan mer än vad Systembolaget gör.

- Vi känner oss trygga i att svenska domstolar, liksom Marknadsdomstolen i till exempel sin dom i våras, gör en korrekt bedömning om det, mot förmodan, skulle bli aktuellt.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!