Nordbor älskar att E-handla i andra länder

Under 2013 handlade var tredje nordbo någon gång från utländska sajter för sammanlagt 19 miljarder kronor. Brittiska, amerikanska och tyska sajter ligger i topp. Däremot e-handlar förhållandevis få konsumenter från sina nordiska grannländer.

Konsumenter i Norden e-handlar gärna över gränserna. Det framgår av en ny undersökning från PostNord som genomförts bland drygt 5000 konsumenter i Norden.

Under 2013 handlade 2,2 miljoner svenskar från utländska sajter för cirka 5,8 miljarder kronor. Det motsvarar 31 procent av alla svenskar mellan 15-79 år. När svenskar konsumerar över gränserna är det framförallt från brittiska, amerikanska, tyska och kinesiska sajter.

Annons
Annons

Däremot är det sällan svenska konsumenter handlar från danska, norska eller finska sajter.

– Svenska e-handelsföretag ligger långt fram i utvecklingen och ofta finns de varor som konsumenterna söker på svenska sajter. Svenskarna söker sig ofta utomlands när de söker unika produkter eller när de handlar varor där pris är avgörande i inköpsprocessen, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Stor exportpotential

I våra grannländer handlar man i ännu större utsträckning från utländska sajter. I Norge handlade nästan varannan konsument, 46 procent, från utlandet 2013. I Danmark var andelen 39 procent och i Finland 33 procent.

Och helst shoppar man på brittiska e-handelssajter. 2,5 miljoner danskar, norrmän och finländare e-handlade 2013 från brittiska sajter, medan 1,3 miljoner e-handlade från svenska sajter.

– Det finns en enorm utvecklingspotential för svenska e-handelsföretag att öka sin försäljning till våra nordiska grannländer. Det finns en väl utvecklad nordisk infrastruktur med nordiska logistiklösningar och kulturellt finns många likheter mellan länderna. Men svenska e-handelsföretag måste bli bättre på att öka sina kunskaper om konsumenternas drivkrafter på respektive marknad och anpassa sina sajter och erbjudanden till detta, säger Arne Andersson.

Källa: Press

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!