Ny rapport: E-handeln inte orsaken till städernas trafikkaos

"Leder inte till väsentligt mer trafik".

Den ökande e-handeln - och för den delen de många returerna - har av en del ansetts bidra till fler transporter och därmed ökad påverkan på trafiken i städerna. 

LÄS ÄVEN: Städerna är inte anpassade för e-handelssamhället

Annons
Annons

Ombuden drar ner på trafiken

Men nu visar det sig att e-handeln egentligen inte alls bidrar till ökade trafikproblem i städerna. Enligt ett forskningsprojekt i Göteborg, som finansierats av Vinnova, är det istället servicesektorn, med fordon som måste stå parkerade en längre tid, som orsakar problem i trafiken. Precis som flera e-handlare har misstänkt under en längre tid kan e-handeln leda till att färre tar bilen för att göra inköp.

- Vår analys visar att e-handeln inte leder till väsentligt mer trafik i staden. Även i stadsdelar med lågt bilinnehav domineras trafiken av personbilar, inte av lastbilar med varuleveranser. I själva verket är dagens e-handelsleveranser till dessa tättbebyggda stadsdelar relativt effektiva sett ur ett transportperspektiv, eftersom nästan samtliga e-handelsleveranser transporteras till ombud, inte till slutkundernas dörr, säger Sönke Behrends, tidigare Chalmers-medarbetare som nu forskar inom urban mobilitet och hållbar stadsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Hantverkarnas fordon kräver parkering

Enligt den nya rapporten väljer de flesta att gå eller cykla till sitt ombud, alternativt att hämta upp varorna på väg till eller från jobbet, vilket alltså innebär att e-handeln inte direkt leder till fler resor.

Rapporten från forskningsprojektet pekar istället ut fordon som används av hantverkare för till exempel fastighetstjänster och städning, som den stora utmaningen för trafiken i staden.

– Det största problemet är den stora ytan som behövs för parkeringen av dessa fordon. Det blir konkurrens när ytan i staden är begränsad och behöver användas till många andra ändamål som kollektivtrafik, grönområden, uteserveringar eller mer bebyggelse, säger Sönke Behrends.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!