Resumé-journalist sätter dit Linus Carlén och Nocco

Hjälper inte att vara Brand Manager.

Reklamombudsmannen går nu ut med att energidrycken Nocco (No Carbs Company AB) i samarbete med influencern Linus Carlén har fällts för vilseledande reklam.

Vanligtvis brukar anmälaren anges som en eller flera privatpersoner eller en organisation som Sveriges Kvinnolobby. Anmälaren i detta fall är en journalist på tidningen Resumé, och personen i fråga namnges i beslutet. Anmälaren pekar ut ett Instagraminlägg från Linus Carlén som vilseledande då reklammarkeringen sägs vara otillräcklig. Nedanför kan ni se inlägget, som fortfarande är uppe.

Annons
Annons

Tidningen Resumé har tidigare skrivit om Linus Carlén och det faktum att han är Brand Manager för Nocco. Han har bland annat fått stå som posterboy på tidningens framsida.

Att Linus Carlén är anställd som Brand Manager för Nocco återkommer även i beslutet där No Carbs Company och influencern i fråga försvarar sig. Företaget särskiljer Linus Carlén från företagets ambassadörer som får betalt för att göra inlägg i exempelvis sociala medier.

- Arrangemanget med ambassadörer som kontrakteras och får ersättning för att marknadsföra produkter på sina sociala medier är något som annonsören använder sig av. Dessa personer är enskilda näringsidkare, som utför ett uppdrag och för detta får ett arvode. Detta är en relation som skiljer sig väsentligen från den annonsören har till sina anställda. Situationen är inte unik, och rent principiellt är det av vikt att få klarlagt för det fall RO menar att en anställd inte kan skildra också sitt arbetsliv på sociala medier utan ett reklammärkningskrav. En sådan tolkning av marknadsföringslagen vore mycket ingripande i den enskildes frihet och finner inget stöd i lagens förarbeten eller doktrin, återger RO det gemensamma yttrandet.

Försvaret grundar sig i att Linus Carlén inte får betalt för att marknadsföra produkterna i sociala medier utan för att arbeta med produkterna och varumärket på andra sätt. Nocco och Linus Carlén ber RO om en ingående motivering om det i detta fall skulle krävas reklammärkning.

- Om RO skulle inta hållningen att kravet på reklammärkning generellt gäller alla arbetstagare, när de skildrar sina arbetsgivare eller arbetsvardagar i sina privata sociala medier, baserat på att arbetstagaren får lön från arbetsgivaren, trots att poster i sociala medier inte ingår i personens arbetsuppgifter, så är annonsören och influencern tacksamma för en ingående motivering av detta.

Opinionsnämnden ger en lång utläggning men konstaterar i slutändan att det handlar om ett inlägg med kommersiellt syfte och att en tillräckligt tydlig markering ej har gjorts. Det är inte heller alla som vet att Linus Carlén företräder Nocco, eller som besöker hans profilsida där det framgår att han är Brand Manager på företaget.

- Nämnden konstaterar att bilden i inlägget visar två röda burkar från Nocco och att bilden i sig, och det sätt som den är fotograferad på, inte omedelbart framstår som reklam för en genomsnittskonsument. Bilden är taggad med länk till Instagramkontot ”nocco” men taggen visas endast om mottag­a­ren klickar på bilden, skriver nämnden och tillägger senare:

Annons
Annons

- Nämnden finner inte att bildens utformning tillsam­mans med den text som syns innan brytpunkten ”mer”, leder till att en genomsnittskonsument omedelbart upp­fattar inlägget som reklam. Nämnden finner därför sammantaget att det inte omedelbart framgår att inlägget är reklam. Reklamen strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

Beslutet i sin helhet går att läsa här.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!