Krönika: Så undviker du misstag när du går in i Norge

Tullexperten Peter Jacobsson, som är VD på ECUS, ger sina bästa tips för hur man som svensk e-handlare lyckas med att ta sig an den norska marknaden.

Det finns flera anledningar till varför man som svensk e-handlare gör klokt i att satsa på Norge. Norge är inte bara ett ekonomiskt välmående land med höga inkomster utan är också den nordiska marknad som omsätter mest pengar på e-handel per invånare. Det innebär att Norge ofta är den första internationella marknaden som svenska företag går till när de vill expandera sin e-handel, efter att ha erövrat den inhemska marknaden.

Norge är även en bra första marknad för exporthandel eftersom den innehåller de flesta utmaningar som en exportmarknad innebär och det finns flera etablerade kanaler och experter som kan hjälpa dig. Lär du dig utmaningarna med Norge kan du sedan sälja till hela världen, frågeställningarna och informationskraven är i stort sett likartade.

Annons
Annons

Men finns det möjligheter finns det ofta också utmaningar. Försäljning till Norge innebär att varorna ska tulldeklareras och importmoms och eventuella tullavgifter skall betalas i Norge. De flesta varor är tullfria i Norge, vilket innebär att endast moms skall redovisas, men vissa varugrupper (främst textilprodukter, skor, jordbruksprodukter och livsmedel) är det tullavgifter på. Dessutom finns det andra avgifter som kan tillkomma och för vissa varugrupper behöver du tillstånd från berörda myndigheter innan de kan importeras till Norge. Innan du startar handel med Norge rekommenderas starkt att du undersöker vad som gäller för just dina varor.

Några råd innan du startar e-handel med Norge:

Ta fram en tullstrategi

Innan du skickar dina första varor bör du ha full kontroll på hur du skall lösa tullutmaningarna och det är en del strategiska val att göra. Är du etablerad i Norge idag? Har du importerat varorna som du skall skicka till Norge? Vem skall vara importör i Norge? Vilka avgifter gäller för dina varor? Vilka andra kostnader är förknippade med export/import av dina varor? Vad beräknar du för snittvärde på varje order? Vilken dokumentation kräver myndigheterna? Vem skall göra tullhanteringen?

Detta är ett urval av de frågeställningar som kan uppkomma och ta gärna råd från en tullspecialist för att belysa alla utmaningar och möjligheter. Rätt skött så blir det inga överraskningar och du vet i förväg vad kostnaderna blir.

Registrera ditt bolag i Norge

Fördelarna är många med att registrera ditt bolag i Norge. Tullmässigt blir din norska registrering importör i Norge och dina norska slutkunder köper då av ditt norska bolag. Ditt svenska bolag säljer momsfritt till ditt norska bolag och istället är det ditt norska bolag som betalar eventuell tull samt norsk moms. Varorna kan du skicka direkt från ditt lager i Sverige till den norska slutkunden. Slutkunderna betalar norsk moms för varorna precis som från vilken norsk butik som helst.

När den momspliktiga omsättningen i Norge under en tolvmånadersperiod överstiger 50 000 norska kronor är registrering obligatorisk. Det enklaste är att registrera ett så kallat NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak). Att registrera sitt bolag i Norge är snabbt och enkelt och det finns många aktörer som kan hjälpa dig med registreringen och sedan också hjälpa dig som momsombud och ta hand om det praktiska.

Returhantering

En smidig returhantering är viktig för att bli framgångsrik. Med rätt referenser i dokumentationen och genom att hänvisa till exporten till Norge, så finns möjlighet att få tillbaka de tullavgifter du betalat för varorna vid importen till Norge, om varorna skall returneras till Sverige.

Tullager

Om du importerar dina varor till Sverige och då betalar tull vid importen så bör du överväga att skaffa ett tullager när affärerna sätter fart. Genom tullager har du möjlighet att slippa betala tullkostnaden vid importen till Sverige när varorna skall vidare till Norge. För de varor som skall till kund i Sverige/EU så betalar du tullavgiften först när du tar ut varorna ur lager, så tullager kan även förbättra ditt kassaflöde.

Annons
Annons

Har du redan dina varor på ett tullager och importerar från länder där du kan få lägre tull med GSP-certifikat så finns det nu en ny registrering för exportörer på plats, REX, där hanteringen förenklas avsevärt. Med REX slipper du också mycket av den krångliga hanteringen med så kallade ersättningscertifikat när du exporterar vidare till Norge och vill få lägre tullavgift även i Norge.

Ta hjälp av experter

Det finns flera företag som är specialiserade på att hjälpa företag med tull- och momsadministration. Känner du dig inte helt bekväm med tull- och momsfrågor så ta hjälp av dessa experter för att ta fram rutiner och processer, och kanske även låta dem ta hand om delar av eller hela tull- och momshanteringen. Då kan du ägna dig åt det du är bäst på, att ta fram, marknadsföra och sälja dina produkter!

LÄS ÄVEN: Våga växa - tips till dig som vill ut i Norden

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!