Svagt resultat för CDON och Nellys ledning utbytt

CDON Group släppte idag ett preliminärt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2012. Trots att försäljning växte kraftigt under förra året försämrades rörelseresultatet med drygt 300 miljoner kronor. Lagerflytt och bristande ekonomisk kontroll i Nelly.com anges som en viktig förklaring.


E-handelskoncernen CDON Groups försäljning ökade kraftigt under förra året. Nettoomsättningen ökade med 31 procent, från 3 404 miljoner kronor till 4 462 miljoner kronor. Även under årets fjärde kvartal ökade försäljningen med 19 procent jämfört med samma period föregående år.

– E-handeln fortsatte att ta andelar från den traditionella butikshandeln och vi ser en underliggande fortsatt stark efterfrågan inom samtliga våra fyra segment. I synnerhet uppvisar två av våra kärninnehav, CDON.com samt Gymgrossisten fortsatt imponerande försäljningstillväxt samtidigt som de levererar stabila rörelseresultat, säger Paul Fischbein, VD och koncernchef.

Annons
Annons

Men resultatet får nog ändå anses vara en stor besvikelse då det preliminära rörelseresultatet försämrades med drygt 300 miljoner kronor. Till skillnad från 2011 då CDON Group gjorde en vinst på 129,1 miljoner kronor, så visar man under 2012 upp en förlust på 173,9 miljoner kronor.

Lagerflytt och engångsposter orsaken

Enligt CDON har resultatet påverkats negativt av engångsposter på sammanlagt 112 miljoner kronor i Nelly.com. Poster som hittades i samband med upprättandet av årsbokslutet men som också är en konsekvens av koncernens förvärv av lagerverksamheten i Falkenberg under det fjärde kvartalet.

– Nelly.com är ett ungt bolag som expanderat kraftfullt under entreprenöriella former. Det är beklagligt att konstatera att bolagets tidigare administrativa rutiner, ekonomiska styrning och kontroll inte har dimensionerats för en snabb tillväxt och därmed inte har uppfyllt de krav man ska ställa på ett bolag av Nellys storlek. Samtidigt har Nelly en fundamentalt stark affär med hög tillväxt och en ledande marknadsposition, säger Paul Fischbein.

Sedan ett par månader har man påbörjat ett stort förbättringsarbete och stora delar av Nellys ledning har bytts ut. Bland annat har bolaget en ny vd och förstärkta funktioner för ekonomi, inköpscontrolling och logistik.

– Dessa åtgärder ger bolaget framtida stabilitet och kapacitet att fortsätta växa. Under fjärde kvartalet befäste Nelly sin marknadsposition med en försäljningstillväxt om 22 procent, säger Paul Fischbein.

Koncernens fullständiga finansiella resultat kommer att offentliggöras i ordinarie bokslutskommuniké den 8 februari.

Källa: Press
Uppdatering:
Vi kontaktade grundaren Jarno Vanhatapio gällande Nellys omstrukturering och han säger följande:

- Ledningsbytet för 2 månader sen i pressreleasen handlar inte om mig eller min roll. Jag lämnade över operativt för över 10 månader sen, och jag är fortsatt anställd som senior advisor, styrelsemedlem och delägare. De som har bytts ut är VD, logistik och ekonomifunktioner m.fl som varit mellan förra VD´n Rosvalls och min tid som operativa på Nelly. Jag har själv sagt att jag så småningom ska lämna och starta nytt företag, och har tackat nej till fortsatt förlängning trots att frågan har kommit från CDON Group om det. Jag ser slutet på min tid på Nelly snart, berättar Jarno.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!