Rapport: Utländska nätbutiker tar svenskarnas sällanköp

72 procent av de svenska konsumenterna e-handlade varor under tredje kvartalet, men många tittar utomlands när det kommer till produkterna man inte köper varje dag.

E-barometern för tredje kvartalet har nu landat. Den utgörs av en webbundersökning utförd av PostNord tillsammans med HUI och Svensk Digital Handel som denna gång baserats på 379 deltagande företag och 1106 konsumenter.

Under andra kvartalet kunde e-barometern rapportera den starkaste tillväxten sedan 2007, med en ökning på 21 procent. Tredje kvartalet bjuder inte på samma rekordtillväxt men ändå en respektabel ökning på 16 procent för hela e-handelsbranschen.

Annons
Annons

E-julen väntas slå rekord

Vi rapporterade i början av november att PostNord väntade sig ännu en rekordjul och detta är något man står fast vid.

- Det finns goda förutsättningar för en god jul i allmänhet och en god e-handelsjul i synnerhet. Det är naturligtvis positivt för svenska detaljhandelsföretag, men att fler köp sker online innebär samtidigt en utmaning med ökad konkurrens från utländska webbutiker, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Rapporten visar att var femte köp av sällanköpsvaror nu sker via nätet. En rolig utveckling för e-handlare. Men smolket i glädjebägaren är att nära en fjärdedel av omsättningen bland sällanköpsvaror hamnar i utlandet.

- Andelen sällanköpsvaror som svenskar e-handlar från utlandet ökar nu igen, 23 procent av värdet av alla e-handelsköp skedde under tredje kvartalet från utländska sajter, säger Arne Andersson.

Bygghandeln tar steget ut på nätet

Vad växer då starkast inom e-handeln? E-barometern sätter tillväxten inom Byggvaruhandeln till hela 39 procent, en bransch som alltså accelererar sin resa ut på nätet. Bygghandeln följdes dock av starka resultat ifrån Sportvaror och Livsmedel, med en tillväxt på 36 respektive 35 procent.

Ett tips från Arne Andersson är att utnyttja eventuella fysiska butiker för att stävja handeln ifrån utländska butiker.

- En av de främsta konkurrensfördelarna för svenska detaljhandelsföretag gentemot de stora internationella e-handelsaktörerna är att de även har fysiska butiker. Här måste svenska företag bli ännu bättre på att i snabbare takt skapa sömlösa shoppingupplevelser, säger Arne Andersson.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!