Christian Zanders om köpet av konkurrenten E-butik

Plattformsleverantören Jetshop köpte i veckan upp en av sina större konkurrenter, E-butik. Köpet skall göra Jetshop till Nordens största leverantör av e-handelssystem, men detta förvärv ska bara vara början på en större expansion.

Jetshop har de senaste åren uppvaktat e-handelssverige med olika evenemang och marknadsföringsinsatser. De vill hjälpa e-handeln att växa och samtidigt vara i centrum av övergången ifrån traditionell handel till e-handel.

Deras uppköp av plattformsleverantören E-butik verkar vara startskottet på en kraftigare expansion. Företaget siktar nu på börsen och ser en enorm utvecklingspotential när e-handeln flyttar in i traditionella butiker.

Annons
Annons

Jetshops VD, Christian Zanders, är ofta öppen kring deras planer och vi ställde därför några frågor till honom om framtiden och veckans stora förvärv.


Vi börjar med en enkel fråga, varför köpte ni E-butik?

Christian ZandersVi behöver samordna resurser för att möta en snabbt ökande efterfrågan av nya tjänster för e-handel. Det är helt naturligt att dom två största plattformsleverantörerna tar det här initiativet som jag tror kommer följas av fler. Vi kommer se en konsolidering av flera delar av leverantörsledet.

Alla vill veta vad saker kostar, så vad betalade ni för E-butik?

Vi har beslutat att inte gå ut med summan men det rör sig om ett 8-siffrigt belopp.

Vad kommer hända med varumärket E-butik framöver?

Vi har inte beslutat hur vi skall göra med varumärket. Men bolagsnamnet kommer att vara Jetshop för alla bolag i gruppen.

Annons
Annons

Hur kommer era kunder samt E-butiks kunder påverkas av detta uppköp?

Intitialt så ligger vårt fokus på att förstärka kundtjänsten och utöka öppettider för alla kunder. Under hösten kommer även tilläggstjänster som enbart varit tillgängliga för kunder på respektive plattform att erbjudas till alla. Exempelvis Jetshops retargeting tjänster görs tillgängliga för kunder på E-butik plattformen. På samma sätt kommer alla kunder på Jetshop Commerce erbjudas E-butiks SEO tjänster. På sikt är vår ambition att vår samordning av utvecklingsresurser till en plattform kommer innebära stora fördelar i ny teknologi.

Ni ska nu vara Nordens största plattformsleverantör, kommer detta göra er stora och slöa?

Haha, vi är bara i början och långt ifrån nöjda. Vi har aldrig haft mer energi än nu.

Vad kommer hända med plattformarna över tid, ni kommer rimligen inte utveckla två plattformar parallellt?

Vår utveckling av kommande funktionalitet kommer att sammanfogas till ett gemensamt spår. Drift och underhåll av alla befintliga system kommer fortsätta precis som tidigare.

Kommer ni integrera Jetshop-funktioner, som till exempel JetBILL, i E-butiks plattform?

Ja, både JetBILL och Jetshop Checkout kommer inom kort att erbjudas till alla våra kunder oavsett plattform. Vi har redan innan affären haft en hel del förfrågningar från kunder på inte minst E-butik plattformen så vi vet att det är ett efterlängtat komplement.

Ert ägande av e-handelsmedia ökar även med E-butiks tidning Nätsmart, som komplement till era många event. Vad är planen för denna del av verksamheten?

Det är en konsekvens av affären som stämmer väldigt bra med vår strategi att bidra till branschens utveckling. Nätsmart var en intressant komponent som vi länge sneglat på, nordens största magasin om E-handel och en mycket kvalitativ produkt. Vi har redan ökat upplagan för Nätsmart från 15 000 till 24 000 och räknar med en fortsatt kraftig upplageökning då det finns ett stort intresse för den produkten. Vi har en idé om hur vi skall utveckla det här som vi återkommer med under hösten.

Ni har lyft ert fokus på övergången från fysisk till elektronisk handel, hur spelar uppköp och E-butik in här?

I första hand så kan vi samordna våra resurser till en gemensam teknisk strategi för den nya detaljhandeln som vi kallar det. Dessutom får vi med oss flera nya medarbetare med både passion och engagemang för att ta en aktiv del i den största förändringen i detaljhandeln någonsin. E-handeln flyttar in i den fysiska butiken vilket vi ser som en enorm möjlighet för detaljhandeln. Här vill vi fortsätta vår utveckling inom både ny teknologi och kompetens.

Titeln på er sida om förvärvet löd "We have a plan.", skulle ni vilja utveckla denna plan?

Ja vi har en plan. Den affär vi presenterade igår är en del av vår plan att utveckla Jetshop till en naturlig partner för den nya detaljhandeln.

Ni planerar en börsintroduktion våren 2015, varför vill ni in på börsen?

Syftet med vår plan för notering är att trygga tillgången till expansionkapital samt att bli en mer attraktiv förvärvare av bolag. Förvärv är en viktig komponent i vår plan för tillväxt.


Vi tackar Christian Zanders för svaren och önskar honom och Jetshop lycka till framöver. Att fler uppköp kommer genomföras har företaget gjort ganska klart och det ska bli spännande att se vem som blir nästa kandidat. Det ska också bli intressant att se hur företaget integrerar E-butik i Jetshop-familjen.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!