Hur man lyckas patentera ”studiofotografering” i USA

För några veckor sedan berättade vi hur Amazon fått patent på något ganska uppenbart som "studiofotografering". De hade i princip patenterat en metod att ta bilder med vit bakgrund. Patentet fick många att skaka på huvudet och så även patentexperter. Nu har vi dock fått en potentiell förklaring till hur dessa sorter av patent tar sig igenom systemet.

I en artikel hos Ars Technica berättar Charles Duan, tidigare patentadvokat, om hur Amazons patent kring studiofotografering kan ha glidit igenom systemet. Han menar på att det inte är ett fel som begåtts av den som undersökt och godkänt patentet utan hur lagen kring patent är utformad i USA. Ni kan läsa hela artikeln här som bjuder på en riktig patentsaga.

Charles har gått igenom de dokument som finns kring Amazons patent och försökt återskapa dess resa igenom systemet.

Annons

Det är givetvis så att det finns liknande patent sedan tidigare samt "prior art", det vill säga bevis för att folk fotograferat på detta vis innan Amazon satte patenttänderna i det. Man kan även neka patent om de är uppenbara eller faller under "obviousness".

För att neka ett patent måste man dock ogiltigförklara alla anspråk som görs i patentansökan. Det vill säga gå igenom allt som specificerats och förklara hur det inte är giltigt då det antingen patenterats, funnits tidigare eller är uppenbart.

Allt ligger i distansen

Att ogiltighetsförklara Amazons patent skall, enligt Charles, ha kunnat cirkulera kring följande anspråk eller claim:

"Claim 3. The studio arrangement of claim 2, wherein the first distance is about 4.5–5.5 times a height of the top surface of the elevated platform."

Den specificerade distansen ovan kan vara kruxet. För att invalidera detta måste man hävda att det är uppenbart, vilket förstås är enkelt, men. Enligt nuvarande rättspraxis i USA måste man tydligen kunna hitta detta anspråk eller specifika inställning i textform. Eftersom ingen lär ha skrivit ner något trivialt som ett distansförhållande så passerade patentet, enligt Charles undersökning samt kunskap om hur USA:s patentkontor jobbar.

– Detta, enligt min mening, är anledningen till att examinatorn inte ens försökte att avvisa claim 3. Ett distansförhållande kan tyckas trivialt, oviktigt, eller icke innovativt, men utan en skriftlig prior art, kan det avståndsförhållandet upprätthålla ett helt patentkrav. Men hur självklart ett sådant element än kan låta, är det fortfarande icke uppenbart i lagens mening, och det är allt som behövs för att patentansökan lämnar granskarens skrivbord och flyttas till godkänt, skriver Charles Duan.

Denna teknikalitet kan alltså ligga bakom varför Amazon nu har ett patent på studiofotografering med vit bakgrund. Ett patent som dock lär vara ganska lätt att komma runt. Men om e-handelsjätten skulle få för sig att stämma någon måste de förmodligen förklara hur deras distansförhållande inte gjort intrång i Amazons patent.

Annons

Källa: Ars Technica

Examinatorn skall istället för Claim 3 tagit upp problem med att annat anspråk som dock sedan korrigerades. Exakt vilka tankar som cirkulerade kring Claim 3 och varför det passerade orört igenom systemet är förstås spekulation. Det skall dock visa på hur det mest uppenbara också kan vara det svåraste att bevisa som uppenbart under nuvarande patentsystem i USA.

Annons