Gate46

Med passion för retail och hela den lokalhyresrelaterade värdekedjan skapar vi ökad lönsamhet och starkare varumärken. Vi tror på att utmana och utveckla både oss själva och dig som klient. De eventuella hinder till framgång som vi stöter på i våra åtaganden ser vi alltid som utmaningar istället för motgångar.

Portally

Fastighetsbranschens Tinder! En ny värld kräver nya verktyg för att göra bättre affärer. Portally är ett digitalt ekosystem som samlar alla lokalbehov och matchar utbud och efterfrågan på lokaler, vakanta som uthyrda.