Från datainsamling till insikt och resultat – en introduktion till Dataanalys, Stockholm

Datum: TBA. Att mäta och analysera sina insatser är nyckeln till att lyckas i en allt snabbare digital vardag. Vi lämnar digitala spår efter oss i princip överallt men hur ska man som företag bäst plocka ut guldkornen ur all data våra kunder producerar? Hur går vi från datainsamling till insikt? Hur börjar man? 

Under denna heldag i Stockholm får ni möjlighet att ta del av Fredrik Cederlöfs långa erfarenhet inom ämnet dataanalys och datastorytelling. Ni får metoder och verktyg för att kunna börja förmedla och fatta beslut som baseras på data.

Ni går igenom grundläggande statistiska begrepp. Ni lär er sätta upp ramverk och definiera tydliga och mätbara mål för att driva insikt och resultat som ni får visualisera i en dashboard. Ni kommer få med er värdefull kunskap i att presentera, designa och visualisera data och insikter, en introduktion i ämnet Datastorytelling.

Vi varvar teori med praktiska övningar. När dagen är slut är målet att ni skall ha byggt er egen verktygslåda för att börja arbeta datadrivet bestående av ramverk och dashboard baserat på er data och ert företag.

Kursen kommer att gå igenom: 

• Vad är data?
• Statististiska begrepp
• Mål, KPi:er, Målsättning
• Från datainsamling till analys
• Organisation, utmaningar, fallgropar och checklista för att lyckas
• Datastorytelling
• Google Data Studio
• Skapa en dashboard

Verktyg:
Google Data Studio & Google Analytics


Du behöver:

• En existerande produkt/e-handel.
• Tillgång till ett Google Analytics konto 


Kursen passar dig som 
Detta är kursen för dig som vill börja arbeta mer strategiskt med data och insikter och få metoder och verktygen för att kunna börja förmedla och fatta beslut som baseras på data.
Dataanalys omfattar i princip alla delar i en organisation men du arbetar kanske idag som idag som som E-handels chef, Försäljningschef, Marknadsförare, Produktägare eller UX designer. Det är bra om du har någon erfarenhet av Google Analytics men det är inget krav.


Praktisk Information

  • Datum: TBA
  • Plats: Centrala Stockholm
  • Tid: 9.00-17.00
  • Pris: 8450 kronor exklusive moms (i priset ingår frukost, lunch och fika)
  • Vid frågor kontakta: Sophia Båge, sophia@creativeunit.se, 0720-176061.