Breven rasar för PostNord som nu lutar sig på e-handeln

E-handeln på den nordiska marknaden visar fortsatt stark tillväxt men den rekordhöga digitaliseringstakten innebär att brevvolymerna sjunker i rask takt.

PostNord har under morgonen släppt sin delårsrapport för juli till september och kan under perioden redovisa en omsättning på 9 218 miljoner kronor. Siffror som är något sämre än de för det tredje kvartalet 2014, 9 535 miljoner kronor.

Periodens rörelseresultat uppgick till 81 miljoner kronor, att jämföra med 345 miljoner kronor föregående år.

Annons
Annons

– Försämringen beror främst på kraftigt vikande brevintäkter i Danmark samt att aktiviteten i den norska ekonomin gått ned med minskade logistikvolymer som följd, säger PostNords vd och koncernchef, Håkan Ericsson.

En utmanande omvärld

Totalt minskade brevvolymerna med 11 procent under kvartalet, varav 23 procent i Danmark och 7 procent i Sverige. Hittills i år har brevvolymerna minskat med 9 procent. E-handelssegmentet fortsätter dock att vara ett glädjeämne i PostNords rapporter och B2C paketvolymerna ökade med 13 procent under kvartalet.

– E-handeln på den nordiska marknaden visar stark tillväxt. Digitaliseringstakten i Danmark har under kvartalet varit rekordhög med kraftigt minskade brevvolymer som följd. Fortsatta anpassningar inom många områden krävs för att säkerställa den långsiktiga lönsamheten, säger Håkan Ericsson.

Samtidigt fortsätter företaget sin satsning på e-handelslogistik och i september arrangerade PostNord E-handelsforum 2015. Ett forum där cirka 550 detaljhandelskunder, e-handelskunder och leverantörer deltog.

– Vi är på rätt väg och stärker vår position som en ledande kommunikations- och logistikaktör, men med snabbt fallande brevvolymer möter vi stora utmaningar. Fortsatt kapacitetsanpassning, kostnadseffektivisering och produktutveckling är därför nödvändiga för att säkerställa långsiktig lönsamhet, säger Håkan Ericsson.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!