Helgläsning: Så slog kemikalieskatten mot e-handeln

Två månader efter att kemikalieskatten infördes är e-handlarna fortfarande upprörda. "Jag fattar fortfarande inte hur den har kunnat gå igenom", säger en e-handlare.

I våras kunde vi berätta att en ny skatt var på väg att införas - kemikalieskatten. Skatten vill komma åt användningen av flamskyddsmedel, som finns på många tekniska produkter för att förhindra att det börjar brinna om produkten blir överhettad. Tanken med medlet är att det ska skydda produkterna under en längre tid. Problemet är att detta gör medlet miljöfarligt och svårt för naturen att bryta ned.

Stark kritik mot skatten innan införandet

Med den nya skatten hoppades regeringen kunna styra produktionen av tekniska produkter mot mer miljövänliga alternativ. Problemet, enligt många e-handlare, är dock att skatten endast gäller för svenska företag. Utländska e-handlare som har en svensk webbsida eller aktivt vänder sig till svenska kunder, drabbas inte.

Annons
Annons

När vi i våras tog tempen på e-handelssverige inför skattens införande, var det därför inte direkt några lovord som uttalades.

“Ett tydligt hot mot branschen”, “inga vinnare, bara förlorare” och “regeringen missar målet”, var några av omdömena som e-handlarna vi pratade med gav oss då.

Nu har skatten funnits sedan den 1 juli och vi bestämde oss för att följa upp frågan och kolla hur e-handlarna tycker att skatten har påverkat dem hittills.

“Vi har hamnat sämre prismässigt”

Dock verkar de flesta vara överens om att det ännu är för tidigt att avgöra vilka effekter skatten kommer att få för e-handeln på lång sikt.

- Skatten slår olika beroende på produktkategori men det är ännu för tidigt att se exakt vilken effekt skatten får och hur mycket handel som flyttas till företag utanför Sverige, skriver Nora Ay, presschef på NetOnNet till redaktionen.

Hon får medhåll av Karl-Emil Nikka på Kjell&Co.

- Det är lite för tidigt att svara på det. Det finns många andra faktorer som kan ha spelat in under sommaren. Det är däremot helt klart att vi och våra svenska konkurrenter har hamnat sämre prismässigt när vi jämför oss med utländska konkurrenter. Detta ser vi framför allt på nätverkssortimentet, skriver han.

Minskade volymer i juli kan bero på skatten

Men flera e-handlare har också märkt att volymerna minskat sedan skatten infördes. Huruvida det beror på skatten eller ej är dock ännu oklart, menar de.

Annons
Annons

- Mer än 90 procent av vår försäljning riktar sig till företag och de är skyldiga att själva betala in kemikalieskatten om de importerar produkter vilket gör att kemikalieskatten inte har någon större påverkan i det segmentet. Bland konsumenter ser vi en nedgång bland de produktkategorier som är beskattade men det är för tidigt att säga om det är tillfälligt eller en mer bestående effekt, skriver Dustins informationschef Eva Ernfors.

- Volymerna har tydligt minskat i juli och augusti för oss, om det enbart beror på införandet av skatten går inte att svara på, skriver Erik Wickman, VD på Inet.

Tror inte på bättre miljö

Samtliga är dock överens om att deras inställning till skatten står fast och ingen tror att skatten de facto kommer att leda till någon förbättring av miljön eller något minskat användande av flamskyddsmedel.

- Vår inställning är oförändrad. Hemelektronikbranschen har tidigare framfört kritik kring att vi inte kan se att denna svenska punktskatt kommer att leda till en miljöförbättring, då Sverige i egenskap av sin ringa storlek har små möjligheter att påverka stora globala tillverkare, skriver Nora Ay på NetOnNet.

Hon får medhåll av Erik Wickman på Inet.

- Vi tycker samma som innan. Det är orimligt mycket administration och skatten påverkar inte konsumenten att välja mindre miljöfarliga produkter. Det enda den gör är att sätta svenska företag i en sämre konkurrenssituation, vilket i slutändan kan leda till större miljöpåverkan med alla extra transporter, samt att arbetstillfällen och skatter i slutändan riskerar att hamna utomlands, påpekar han. 

"Kan inte påverka producenterna"

Och på Kjell&Co ifrågasätter man hur det ens kommer sig att lagen finns.

- Jag begriper fortfarande inte hur den har kunnat gå igenom. Som jag skrev i mitt förra mejl, så kommer den för det första inte att gynna miljön på något sätt. De varor som säljs i Sverige är en försvinnande liten andel av den totala elektronikproduktionen. Vi kommer inte att kunna påverka producenterna till att ställa om tillverkningsprocessen (och vi är för små för att få produkter specifikt tillverkade för oss). Resultatet är alltså enbart ett högre pris i Sverige. Det kommer i sin tur leda till att produkterna som drabbas hårdast av skatten blir mer attraktiva att köpa från andra EU-länder, skriver Karl-Emil Nikka.

Istället tycker han att skatten borde ha införts i form av en avgift genom en EU-förordning, som därmed hade gällt hela EU.

- Då hade marknaden varit stor nog för att påverka producenterna och alla länders e-handlare hade kunnat konkurrera på lika villkor. Då hade vi dessutom fått miljövänligare produkter med ett lägre pris än alternativen, fortsätter han.

Inte en skatt på kemikalier

Nu oroar sig Karl-Emil Nikka istället för den missuppfattning som han befarar att allmänheten har fått av skattens syfte.

- Så här två månader efter införandet är jag också bekymrad över allmänhetens bild av skatten. De har fått uppfattningen att det skulle röra sig om en skatt på kemikalier. Det är inget annat än en skatt på svensk elektronikhandel och utvalda produkttyper som den svenska elektronikhandeln säljer. Vi måste betala skatten för de utvalda produkttyperna oavsett om de innehåller någon av de oönskade kemikalierna eller inte. Vi kan bara få olika stor ”rabatt” på skatten.

“Sannolikt mer pressad lönsamhet”

Även inför den kommande högsäsongen med både Black Friday och julhandeln för dörren, tror många e-handlare att det ännu är för tidigt att avgöra hur skatten kommer att påverka försäljningen. Men flera av företagen vi frågat tror att skatten på det stora hela kan påverka lönsamheten.

- Vissa produktgrupper har blivit upp till 400 kronor dyrare för konsumenten, medan andra påverkas minimalt. För specifika perioder som Black Friday eller julhelger kommer vi nog rent omsättningsmässigt inte se någon större skillnad mot föregående år. Däremot är det inte helt osannolikt att företagens lönsamhet blir än mer pressad i en marknad där det redan råder en tuff konkurrens, skriver exempelvis Nora Ay.

“Inte sett effekterna fullt ut ännu”

- Det är en bra fråga. Det enda jag vet redan nu är att marginalerna har pressats på de skattedrabbade produkterna. Det gör att konsumenterna inte kan se fram emot några stora kampanjer på sådana produkter, exempelvis nätverksprodukter, tror Karl-Emil Nikka.

- Det är svårt att spekulera i, fortfarande finns väldigt mycket ”skattefria” varor kvar på marknaden så vi har inte sett effekterna fullt ut ännu, avslutar Erik Wickman på Inet.

Ehandel.se har efter flera kontaktförsök blivit lovade svar från Finansdepartementet på våra frågor om kemikalieskatten. Vi hoppas på att kunna återkomma med en ny artikel om ämnet inom kort.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!