Sista chansen för E-CITY – överklagar till högsta instans

Backas upp av Ängelholms kommun som inte vill förlora möjliga arbetstillfällen.

Trots en välbesökt invigningsceremoni och storinvesteringar av bland andra Boozt och Etaility har det nya E-CITY i Ängelholms kommun inte haft det helt lätt hittills. När bygget hade kommit en bit på vägen reagerade grannar till den nya lagerbyggnaden på att bygget blev bland annat större än förväntat och lyckades kort därefter få över Länsstyrelsen, som höll med om att bygget avvek för mycket från detaljplanen, på sin sida.

Byggherren Queenswall, som hela tiden har menat att företaget i huvudsak följer detaljplanen och alltså redan har klara avtal med flera hyresgäster, överklagade till Mark - och miljödomstolen. Domstolen gick dock på Länsstyrelsens linje, och nu står E-CITY fortfarande i praktiken utan ett giltigt bygglov.

Annons
Annons

Hoppas på prövningstillstånd

Nu hoppas dock E-CITY, med Queenswalls VD Göran Månsson i spetsen, att Mark- och miljööverdomstolen ska bevilja prövningstillstånd för fallet, och till slut döma till E-CITYS fördel.

- Jag kan inte säga mycket mer än att vi ser med tillförsikt på att få detta prövat ännu en gång, säger Göran Månsson till Ehandel.se.

När Länsstyrelsen kom med sitt utlåtande i början av sommaren, sade Ängelholms kommuns byggchef till Helsingborgs Dagblad att det var fritt fram för Queenswall att “bygga vidare på egen risk”.

"Står inte i rimlig proportion"

Den här gången har kommunen dock bestämt sig för att backa upp sin drivna e-handelsaktör i rätten. I ett brev till högsta Mark- och miljödomstolen vädjar Ängelholms stadsarkitekt Pontus Swahn om att domstolen ska bestämma sig för att pröva fallet.

- De små avvikelser som bygglovet innebär måste ställas i relation till att etableringen har ett stort allmänintresse, då det leder till cirka 400 arbetstillållen för framför allt unga personer men i vissa fall även ett instegsarbete till många. För det kommunala och det rent samhällsekonomiska perspektivet medför ett upphävt bygglov orimliga konsekvenser och står inte i rimlig proportion till aktuella avvikelser, heter det bland annat i brevet.

Kan få riva det som har byggts

Mark- och miljööverdomstolen kommer att meddela ifall det blir en prövning eller inte tidigast i början av april. Vad som händer med E-CITY ifall domstolen inte tar upp fallet, eller om den dömer till projektets nackdel, är ännu oklart. Enligt Länsstyrelsen blir det upp till Ängelholms kommun att avgöra.

- Kommunen skulle kunna förelägga byggherren att riva det som har byggts, och byggherren kan även få betala ett skadestånd, säger Johan Björkenstam, jurist på Länsstyrelsen i Skåne, till Ehandel.se.

Ehandel.se har sökt Pontus Swahn på Ängelholms kommun.

Annons
Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!