Plus Forum E-handelsforumet Ekonomi & Företagande Moms/VAT vid internationell handel

Visar 10 inlägg - 141 till 150 (av 160 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #184108
  GregerA
  Deltagare

  @Åsa Kidswear 90578 wrote:

  Hej!
  Nu var det några år sedan denna tråden startades, men då handlade det om omsättningströsklarna i olika EU-länder. En dum fråga kanske, men jag har inte sett något info om det, men menar man alltså då omsättningen man har i respektive land eller ens företags omsättning totalt? Jag antar att det gäller hur mycket pengar man omsätter i de olika länderna, men bäst att fråga…

  Det är försäljningen man har till respektive land.

  #184109
  Asa Kidswear
  Deltagare

  @GregerA 90588 wrote:

  Det är försäljningen man har till respektive land.

  Tack för svar! Det var det jag misstänkte och hoppades på :)

  #184309
  VATadviser
  Deltagare

  Hej det är som Greger säger till varje land och per kalenderår.

  #184349
  stefgrind
  Deltagare

  Hejsan!

  Hur bör man gå tillväga med moms när man säljer en tjänst till en företagskund inom EU-området som just sagt upp sitt momsnummer? Bör man fakturera med svensk moms och utesluta den händelsen ifrån den periodiska sammanställning? Vilka påföljder kan man råka ut för och vad bör man tänka på?

  – Stefan

  #184352
  VATadviser
  Deltagare

  Hej

  Du måste ha ett momsnummer för att få lov att skicka utan moms. Detta för att mottagaren skall ta upp momsen i sitt land. Så har de inget momsnr så kan de inte göra det. Alltså inget momsnummer fakturera med Svensk moms.

  @stefgrind 90896 wrote:

  Hejsan!

  Hur bör man gå tillväga med moms när man säljer en tjänst till en företagskund inom EU-området som just sagt upp sitt momsnummer? Bör man fakturera med svensk moms och utesluta den händelsen ifrån den periodiska sammanställning? Vilka påföljder kan man råka ut för och vad bör man tänka på?

  – Stefan

  #184353
  stefgrind
  Deltagare

  Tack så mycket! Då lägger jag på svensk moms helt enkelt så behöver man inte gå och oroa sig över det då. :)

  #184367
  VATadviser
  Deltagare

  Hej här kommer ett nytt litet tips om hur du utformar fakturor när du är momsregistrerad i ett annat land:

  Tänk på att reglerna för hur en faktura skall se ut i Sverige skiljer sig från hur den skall se ut när vi säljer utomlands. Kravet är nämligen vid gränsöverskridande handel att fakturan alltid måste följa faktureringsdirektivet, d.v.s. förenklade fakturor, såsom är brukligt vid handel med privatpersoner i Sverige, är inte accepterade.

  När vi säljer via e-handel till privatpersoner i ett annat EU land skall följande finnas med på fakturan.

  1. Säljarens namn o adress
  2. Säljarens skatte-/momsnummer (i det aktuella landet)
  3. Köparens namn o adress
  4. Fakturanummer
  5. Fakturadatum
  6. Varubeteckning. Dvs. vad som har sålts
  7. Antal
  8. Nettopris
  9. Bruttopris
  10. Momsbelopp
  11. Momssats

  Oavsett om fakturan skickas till kund eller ej så skall fakturan finnas som ett bokföringsunderlag. OBS. Det är inte ett betalföretags (Klarna, Payson, Webpay) utställda faktura som vi menar här (Den som skickas till kunden, när denna valt fakturabetalning) utan den faktura som i Er bokföring styrker att transaktionen gjorts på rätt sätt. Själva bokföringen görs ju sedan ofta på grundval av rapporter som man får ut från betalföretaget. Men det är en annan sak. Dessutom finns det ju inte alltid fakturor från betalföretaget. Ofta väljer ju kunden att betala med kort eller direktbank eller liknande. Alternativt så har man flera betalleverantörer.

  Den fakturan finner Ni oftast på Er egen e-handelsplattform och utformar där. Eller producerar på annat håll.

  Alla länder kontrollerar inte att fakturorna ser ut på det här sättet, men kraven är samma i alla EU länder och självklart också i länder utanför EU såsom Norge och Schweiz. Så det är viktigt att Ni stämmer av i Era plattformar att den faktura som produceras hos Er är korrekt och i enlighet med ovan och kan tas fram när så krävs.

  #185198
  yuio
  Medlem

  Hej!

  Jag driver en enskild näringsverksamhet där jag säljer och köper ”elektroniska tjänster” enligt skatteverket. Utan att gå djupare in på vad jag faktiskt säljer kan vi säga att det är rättigheter till exempelvis bilder, appar etc. Omsättningen förra året var på 500 000 kr, varav 75 000 kr var till företag utanför EU.

  Då detta sker över internet kvittar det om jag säljer till en person i Sverige eller en person utanför Sverige. I dagsläget sker huvuddelen av försäljningen till privatpersoner i Sverige. Jag har tänkt att expandera och försöka sälja de elektroniska tjänsterna till personer/företag utanför EU då jag har upptäckt två handelsplatser som förmedlar tjänsterna jag tillhandahåller. En marknadsplats i USA och en marknadsplats i Kanada.

  Detta har medfört att jag behöver reda ut hur MOMS etc hanteras vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner/företag utanför EU. Detta har kokat ner till fyra frågor.

  • Hur hanteras momsen i Sverige vid försäljning av elektroniska tjänster till företag utanför EU?

  Jag har mailat fram och tillbaka med skatteverket och fått följande svar:

  ”Hej,

  Det är riktigt. Du ska inte ta ut någon moms när du säljer elektroniska tjänster till en beskattningsbar person i ett annat EU-land eller ett land utanför EU. Du redovisar försäljningen till annat EU-land i ruta 39 i momsdeklarationen och i ruta 40 när du säljer tjänsterna till ett land utanför EU.
  När du säljer till en beskattningsbar person i ett annat EU-land ska du också lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket. Du kan läsa om periodisk sammanställning i bifogad länk.”

  Det vill säga, jag ska inte lägga till någon svensk moms vid försäljning av elektroniska tjänster till företag eller privatpersoner utanför EU. Detta leder in på nästa fråga, hur styrker jag att ett företag eller en privatperson befinner sig utanför EU?

  • Hur bevisar jag att någon är en beskattningsbar person och befinner sig utanför EU?

  När jag har pratat med skatteverket angående detta säger de bara att jag ska spara allt som tyder på att företaget jag säljer elektroniska tjänster till är ett företag i bokföringen. Detta upplever jag som en risk om skatteverket skulle ha en annan uppfattning än mig vid en eventuell granskning.

  Hur man bevisar att en person är en beskattningsbar person kan göras enligt följande enligt skatteverket :

  • en handling som visar förvärvarens mervärdesskatteregistrering i ett land utanför EU

  Jag har hittat vad jag ”tror” är företagsregistreringen för respektive virtuell marknadsplats i respektive land.

  • en annan företagsregistreringshandling från en myndighet i det land där förvärvaren är etablerad

  Jag har hittat vad jag ”tror” är företagsregistreringen för respektive virtuell marknadsplats i respektive land.

  • en utskrift från internet, t.ex. från förvärvarens webbplats, som visar att förvärvaren är en beskattningsbar person som är etablerad utanför EU
  Vad mer precist innebär detta? Om jag går in på den virtuella marknadsplatsens ”terms & condition” och finner jag samma plats som angavs på företagsregistreringen. Samt finner jag företagets namn som är samma som på företagsregistreringen i sökfältet på webbläsaren.

  • ett sådant intyg från skattemyndigheten i förvärvarens land som används i samband med ansökan om återbetalning enligt rådets trettonde direktiv 86/560/EEG

  Vad innebär detta? Då jag inte köper in något från den virtuella marknadsplatsen kommer jag aldrig behöva be om återbetald moms. Vad jag förstår skulle detta aldrig ske då jag inte lägger till moms i det landet till att börja med.

  Utöver de fyra punkterna ovan jag hittat denna lista som kan användas för att avgöra om en virtuell marknadsplats är en beskattningsbar person eller inte, se citat :

  ” Följande är exempel på omständigheter som tyder på att en beskattningsbar person deltar i försäljningen av elektroniska tjänster via marknadsplatser (Förklarande anmärkningar s. 29f).
  • Personen äger eller förvaltar den tekniska plattform som tjänsterna levereras på.
  • Personen ansvarar för det faktiska tillhandahållandet.
  • Personen ansvarar för att ta upp betalning.
  • Personen har kontroll eller inflytande över prissättningen.
  • Personen är enligt lag skyldig att ställa ut faktura med mervärdesskatt till slutanvändaren av tjänsten.
  • Personen tillhandahåller kundtjänst eller användarstöd i samband med förfrågningar om eller problem med själva tjänsten.
  • Personen har kontroll eller inflytande över den virtuella marknadsplatsens presentation och format.
  • Personen har rättsliga förpliktelser eller ansvar för tjänsten.
  • Personen äger de kunduppgifter som är kopplade till tillhandahållandet.
  • Personen kan kreditera en försäljning utan godkännande från leverantören.”

  Alla punkter ovan stämmer till fullo för båda marknadsplatserna förutom ”personen är enligt lag skyldig att ställa ut faktura med mervärdesskatt till slutanvändaren av tjänsten”. På ena marknadsplatsen görs detta enbart för personer som är medborgare i Kanada. För marknadsplatsen i USA har jag inte funnit någon information om detta.

  Vad jag förstår ska jag inte lägga till någon svensk moms oavsett om jag säljer till en beskattningsbar person eller inte detta gör det aktuellt att undersöka om ”privatpersonen” befinner sig utanför EU. Detta kan göras enligt skatteverket på följande sätt:

  För att visa att en privatperson befinner sig utanför EU krävs två olika bevishandlingar som visar var köparen bor, enligt skatteverket kan det vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar finns tillgängliga.
  För de två olika marknadsplatserna har jag inbetalningar via PayPal, där står det för båda marknadsplatserna ”USA”. När jag lokaliserar IP-adresserna för de två olika marknadsplatserna får jag upp en position i USA, för att lokalisera IP-adressen använder jag en gratistjänst på Google.

  • Vad gäller för MOMS och andra skatter i länderna där jag förmedlar tjänsterna?

  Jag har kontaktat svenska skatteverket angående detta, detta fick jag som svar:

  ”Om du måste lägga på amerikansk eller kanadensisk moms är ingenting vi kan svara på, utan då får du istället vända dig till de ländernas myndigheter.”

  Jag har försökt kontakta skatteverken i respektive land men det har varit problematiskt. Jag har kontaktat diverse konsultföretag som besvarar frågor rörande moms i Kanada och USA. De har givit mig följande svar:

  ”Our Canadian consultant has the following for you:

  Based on my understanding of the matter, the prospect sells “electronic content/services” to the Canadian company, and that’s where the activity ends. Once the service is sold to the Canadian provider, the provider is the party responsible for collecting and remitting tax. The prospect does not use a Canadian server to host their own website in Canada, correct? There is no other presence/activity on the prospect’s end in Canada.

  If the above fact line is correct and you have no other activity or presence in Canada you would not need to register for GST/HST/PST.

  The same is true on the US side as well for US Sales Taxes. If you have no presence in the US and you are making your sales from Sweden you would have no sales tax compliance responsibilities.”

  Vad jag förstår innebär detta jag inte heller ska ta ut någon moms eller annan skatt i Kanada eller USA då jag bedriver min verksamhet från Sverige och skattar där.

  • Vilken betalningsmetod bör jag använda?

  Jag har fått förfrågningar om att få betalt i kryptovaluta, detta har jag nekat då jag inte kan äga värdepapper som en enskild näringsverksamhet vad jag förstår. Detta har tvingat mig att använda ”PayPal”. Jag har hört mycket negativt om PayPal men aldrig blivit drabbat av något själv vid användning av tjänsten. Vad jag förstår är det viktigt att vara försiktig med till vem man säljer då köparen kan begära tillbaka pengarna?

  Utöver detta uppskattar jag råd då jag upplever detta som snårigt och det finns säkert problem jag ännu inte har upptäckt. Om ni har tips på någon som eventuellt kan besvara mina frågor kan ni gärna vidarebefordra det till mig.

  Mvh

  #185202
  Stefan72
  Deltagare

  Säljer du elektroniska tjänster så är ju ditt enda bevis mottagarens namn och adress. Nåt annat kan du inte tillhandahålla antar jag. Får du revision och de efter lite undersökningar kan visa på att merparten av dina beställningar verkar påhittade så ligger du ju pyrt till. Är det dock legitima beställningar så skulle jag inte oroa mig särskilt mycket, Då är det ju som vilken exportförsäljning som helst. Vill du att det ska förtullas korrekt så du har ryggen fri där så får du väl sköta den biten också och posta/redovisa separat., i annat fall ligger det ju på mottagarens lott precis som här hemma.

  #185211
  yuio
  Medlem

  @Stefan72 92039 wrote:

  Säljer du elektroniska tjänster så är ju ditt enda bevis mottagarens namn och adress. Nåt annat kan du inte tillhandahålla antar jag. Får du revision och de efter lite undersökningar kan visa på att merparten av dina beställningar verkar påhittade så ligger du ju pyrt till. Är det dock legitima beställningar så skulle jag inte oroa mig särskilt mycket, Då är det ju som vilken exportförsäljning som helst. Vill du att det ska förtullas korrekt så du har ryggen fri där så får du väl sköta den biten också och posta/redovisa separat., i annat fall ligger det ju på mottagarens lott precis som här hemma.

  Bevisen jag har är “kvittot” från den virtuella marknadsplatsen med vad som säljs, när det såldes och summan jag erhöll till mitt konto (Det finns inget VAT nummer på “kvittot” men adress finns som stämmer överens med företagsregisteringen). Denna summa skickar jag över till PayPal och sedan till mitt företagskonto. Dvs jag bör ha tillräckligt med “bevis” för att kunna styrka att en affär har skett.

  Jag kör min verksamhet 100% seriöst, fuskar inte med någon verifikation. Jag har dubbelkollat allt med skatteverket så långt som det går, har även kollat med skatteverket det jag skrev i första inlägget men som jag skrev nöjer jag mig inte riktigt med svaren då det öppnar upp för en stor momsrisk om mina bevis att företaget är en beskattningsbar person / inte lokaliserade i Kanada respektive USA håller.

  Kan du utveckla det jag fetmarkade i citatet? Hänger inte riktigt med, är en nybörjare med detta :( :confused:

Visar 10 inlägg - 141 till 150 (av 160 totalt)
 • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.