100-miljonersbolag när pionjärer slås ihop: “Inte så dramatiskt”

Jetshop och Storm går ihop.

E-handelsleverantörerna Jetshop och Storm Commerce har slagit sina kloka huvuden ihop. I och med sammanslagningen så ska man skapa “det största nordiska SaaS-bolaget inom digital handel”. Den sammanslagna verksamheten ska ha fler än 100 medarbetare och omsätta över 100 miljoner kronor.

Vi är båda pionjärer inom digital handel som har haft en tydlig partnerstrategi som en del i våra framgångsresor. Vår gemensamma ambition är att fortsätta utveckla det mest partnervänliga erbjudandet på marknaden, säger Niclas Heurlin, vd för Storm Commerce, i en kommentar.

Annons

"Vill bli det ledande alternativet"

Vi vände oss till Jetshop för att få veta mer om sammanslagningen.

Vi ser många synergier genom att operera som ett bolag, vi får en starkare organisation och kan allokera resurser på ett bättre sätt. Vi vill bli det ledande alternativet på den lokala nordiska marknaden och göra oss mer attraktiva på den globala, och vi tror att det sammanslagna bolaget får bättre förutsättningar att expandera och ta marknadsandelar, säger Jetshops vd Fredrik Hedblom till Ehandel.

Fredrik Hedblom berättar att befintliga kunder till Jetshop och Storm nu kan vänta sig snabbare utveckling samt nya produkter och nya features. Man ska helt enkelt nå skalfördelar som ett gemensamt bolag och även kunna accelerera tillväxten.

Genom att kombinera bolagens styrkor är målet att öka tillväxttakten och därmed leverera ett högre värde till våra kunder. Det kompletterande erbjudandet omfattar B2C, B2B och D2C och tydliga expansionsplaner bortom hemmamarknaden finns i den gemensamma roadmapen, säger Fredrik Hedblom.

Kommer båda plattformarna att finnas kvar på längre sikt eller ska de slås ihop?

Båda plattformarna kommer att leva parallellt under en tid framöver. Däremot ser vi stora möjligheter att ganska snart kunna förstärka respektive erbjudande med ett antal nya tjänster och funktioner. På lite längre sikt så ser vi såklart stora fördelar med att koncentrera våra resurser på en gemensam plattform som tar tillvara styrkorna från båda håll.

Här är det viktigt att betona att tack vare att vi båda är SaaS-tjänster med samma teknologi som grund, så kommer vi löpande att kunna erbjuda våra kunder ny funktionalitet. Det är egentligen inte så mycket mer dramatiskt än den normala utveckling som sker av ett modernt SaaS-erbjudande.

"Leva vidare som separata varumärken"

De båda bolagen har gjort det klart att man nu även inleder resan mot ett gemensamt varumärke. Exakt vad det kommer att bli är dock inte klart.

Annons

Hur ska ni avgöra vilket varumärke som kommer att få stå kvar?

Vi har påbörjat ett arbete för att utforma ett gemensamt varumärke som ska bidra till en framgångsrik implementation av vår strategi. Så snart vi är klara med det arbetet kommer vi att berätta mer om det. Till dess kommer både Storm Commerce och Jetshop leva vidare som separata varumärken, avslutar Fredrik Hedblom.

Jetshop grundades 2003 och omsatte över 83 miljoner kronor 2019. Storm Commerce började erbjuda sin e-handelsplattform 2008 och omsatte i sitt senaste bokslut (2019) över 24 miljoner kronor.

Annons