150 miljoner till miljöinnovationer från VINNOVA

Statliga VINNOVA satsar 150 miljoner kronor på forsknings- och utvecklingsprojekt som såväl skapar tillväxt som reducerar klimat- och miljöpåverkan. Även deltagande aktörer bidrar till finansieringen.

Av de projekt som erhåller finansiering finns bl.a. flera projekt för att skapa cykelvänligare städer. Flertalet projekt syftar även till att skapa miljövänligare kommunikationer, inom sjöfart, tåg- och landsvägstrafik.

Annons

Därtill finansieras projekt vars mål är att ersätta kol och olja som energikällor.

Totalt ansökte närmare 200 projektaspiranter om finansieringsstöd, för sammanlagt en miljard kronor.

Annons