164 000 drabbade av ID-stöld det senaste året

Trots att i stort sett alla känner till riskerna med ID-kapning är var fjärde oförsiktig med betalningar på nätet.

Enligt en ny undersökning, utförd av SIFO på uppdrag av mySafety Försäkringar, känner 99 procent av de tillfrågade till begreppet ID-stöld/ID-kapning. Kanske inte så konstigt då det med jämna mellanrum poppar upp rapporter som visar hur antalet bedrägerier på nätet ökar.

Men trots det är det enligt undersökningen bara tre av fyra, 76 procent, som uppger att de aldrig lämnar ut bank- eller kortuppgifter via mail, sms eller sociala medier.

Annons

– Trots att fler blir utsatta och kännedomen är ännu högre så visar siffrorna att förvånansvärt många är oförsiktiga med hur de lämnar ut uppgifter som kan användas för ID-kapning, trots att de alltså känner till risken. Men många tänker nog att ”det händer inte mig” och är därför mindre försiktiga än de borde vara, säger PA Prabert, vice koncernchef på mySafety Försäkringar.

ID-kapningar ökade med 56 procent

Under 2015 anmäldes mer än 185 000 bedrägerier. ID-stölder och ID-kapningar står för en allt större del av bedrägerierna och mörkertalet på antalet anmälda fall lär vara stort. Enligt mySafetys undersökning var det hela 164 000 som själva drabbades av någon form av ID-stöld under det senaste året. Det är en ökning med 56 procent från året innan.

Antalet som utsatts för ID-stöld eller ID-kapning på nätet ökar allra mest i åldersgruppen 30-44 år, vilket antyder att bedragare nu i allt större utsträckning riktar in sig mot yrkesverksamma och mer köpstarka personer.

Tidigare har identitetsbrott av det här slaget ofta förknippats med förhållandevis låga belopp, men även detta är en trend som tycks vara på väg att vända.

– För den som utför brottet är detta ofta förhållandevis ofarligt. Anmälningsbenägenheten är låg om det rör sig om mindre summor och utredningar läggs ofta ner med motiveringen att den enskilda händelsen är för liten eller svårutredd. Men vi ser att summorna växer och att det i totalen börjar röra sig om enorma belopp, säger PA Prabert.

Annons