”20 procent på allt” gällde inte allt – nu fälls Åhléns reklam

"Mer lockande än vad det faktiskt är".

I ett e-postutskick som Åhléns gjorde i samband med Cyber Monday hade företaget valt ämnesraden "20% på allt på Åhléns.se - Cyber Monday", trots att så inte riktigt var fallet.

Den som klickade på mailet möttes nämligen av en ny informationsruta där "20%" stod i stora bokstäver och "på allt på åhlens.se*" i mindre bokstäver. Därefter följde ytterligare information som "Bara i dag på åhléns.se" och så småningom även "I dag får du 20 procent på nästan allt på Åhlens.se" samt en uppmaning till kunden om att passa på att handla sina julklappar.

Annons

"Beklagar otydligheten"

Enkelt förklarat gällde erbjudandet om 20 procents rabatt alltså inte hela sortimentet, vilket fick en mottagare av mejlet att reagera.

I e-postutskickets rubrik och på webbplatsen står det ”20 procent rabatt på allt på åhlens.se”. Det finns en asterisk i mailutskickets rubrik samt på webbplatsen. I asterisken under står att det är rabatt på nästan allt. Vid en snabb anblick är erbjudandet mer lockande än vad det faktiskt är, skrev personen i fråga i en anmälan till Reklamombudsmannen.

Cyber Monday till ära hade Åhléns lagt upp samma erbjudande både på Åhléns.se och i ovan nämnda mejlutskick. I sin kontakt med RO har Åhléns framfört att det stämmer att ordet "nästan" inte kom med i rubriken på mejlutskicket.

Annonsören beklagar otydligheten och kommer att verka för att det blir rätt och tydligt framåt, återger RO från varuhuskedjans svar.

"Ett minimum av ansträngning"

Både i mejlutskicket och på sajten har Åhléns valt att kombinera sitt erbjudande med en asterisk för att förtydliga att rabatten inte gäller allt. I mejlutskicket nås dock inte mottagaren av den informationen förrän man redan har klickat på mailet.

Därför väljer Ron, Reklamombudsmannens opinionsnämnd, nu att fälla Åhléns för mejlutskicket. Samtidigt friar man bolaget gällande annonsen på Åhléns.se.

Nämnden finner att en genom­snitts­kon­sument sannolikt redan vid en flyktig kontakt med reklamen upp­fattar att den innebär att det är 20 pro­cen­t rabatt på allt eller nästan allt som annon­sören erbjud­er på sin webbplats, eftersom det finns en asterisk efter påståendet och efter­som erbjudandets begränsningar återfinns i direkt anslutning under reklambilden. Nämnden finner att konsu­menten omedelbart eller med ett minimum av ansträng­ning kan upp­fatta att erbjud­andet till viss del är begrän­sat, skriver Ron.

Annons
Annons