200 miljoner paket – och allt fler väljer hemleverans: ”Ökar kraven”

"Fler konsumenter väljer att e-handla".

I takt med att e-handeln växer, så ökar även paketvolymerna. Varje år skickas det runt 200 miljoner paket från e-handlare till konsumenter i Sverige. En siffra som bara kommer att fortsätta stiga, enligt en ny rapport från Transportföretagen.

Under årets första kvartal skickade landets e-handlare ut inte mindre än 47,9 miljoner paket, varav 47,4 miljoner e-handelspaket och 0,4 miljoner större varuförsändelser. En ökning med 3,1 procent jämfört med samma period i fjol, enligt rapporten Paketindex.

Annons

Vi ser en samhällsutveckling där allt fler konsumenter väljer att e-handla i stället för att besöka butik. Det här kommer leda till att transporterna kommer att spela en ännu viktigare roll för att möta konsumenternas behov, samtidigt som det kommer intensifiera branschens gröna omställning, kommenterar Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Fler paket från utlandet

I rapporten kan man även konstatera att allt fler väljer hemleverans. En utveckling som tog fart under 2022, och som fortsätter att hålla i sig. Under årets första tre månader ökade hemleveranserna med 12,1 procent, medan leverans till utlämningsställe minskade med 6,3 procent.

Hemleveranser och paketskåpsleveranser blir allt vanligare i takt med att transportörernas erbjudande utvecklas och nätverket av paketskåp byggs ut. I framtiden kommer vi behöva fler transporter för att möta den ökade efterfrågan av leveranser, kommenterar Tina Thorsell.

Vi shoppar samtidigt i allt större utsträckning från utlandet. Under årets första tre månader ökade antalet e-handelspaket från utlandet med 18,8 procent, och står nu för nästan 16 procent av leveranserna.

Rapporten visar på att vi befinner oss i en samhällsförändring med ökade paketvolymer som ökar kraven på en välfungerande infrastruktur och planering för transporterna. Utifrån marknadens tillväxt och konsumenternas nya beteenden blir relevant statistik ett allt viktigare underlag att dra insikter och fatta välgrundade beslut utifrån, kommenterar Tina Thorsell.

Annons