3 tips för hur du skapar en värdefull kunddatabas

Svensk Handels jurist Linda Leffler Olsson ger sina tips kring GDPR.

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen att tillämpas. Här ger vi 3 tips på hur du kan använda Black Friday och julhandeln för att efterleva lagstiftningen och för att skapa en värdefull kunddatabas som ni kan använda på det sätt ni vill.

1. Transparens och korrekt information

Det är ändamålen (till exempel administration av kundens beställning och direktmarknadsföring) och den lagliga grunden för varje ändamål som styr vad ni får lov att göra med kunddatabasen. Korrekt och tydlig information hjälper kunden att förstå hur kundens personuppgifter kommer att användas. Var tydliga med om uppgifterna kan delas med eller överlåtas till andra företag.

Annons

2. Uppdatera befintliga samtycken

Dataskyddsförordningen ställer högre krav på vad som utgör ett giltigt samtycke. Bland annat ska kunden ha möjlighet att samtycka till olika ändamål. Det måste också stå klart för kunden hur långt samtycket sträcker sig. Detta görs genom att lämna tydlig information om ändamålet med er behandling. Tänk på att en förikryssad ruta aldrig utgör ett giltigt samtycke – detta gäller redan idag.

3. Ha rutiner för återkallade samtycken

Kunden har en ovillkorlig rätt att dra tillbaka sitt samtycke. Här måste ni ha funktioner och rutiner som gör att ni kan säkerställa att kundens uppgifter inte längre behandlas för det ändamål som kunden samtyckt till.

Ni kan självklart behöva vidta fler åtgärder för att er personuppgiftsbehandling ska vara laglig – och detta är bara tips på vägen. Diskutera gärna med en jurist vad som gäller för just er personuppgiftsbehandling.

Annons