31 procent av modehandeln online – ”vidtar de åtgärder som krävs”

“Vi måste veta var vi befinner oss”.

Swedish Fashion Council tillsammans med Svensk Handel och TEKO vill nu belysa modebranschen och dess utmaningar. Ett första steg sägs vara att synliggöra den omställning som branschen står inför. Och för att starta processen så har man lanserat rapportserien Fashion Transformation.

En rapport som visar att modebranschen utgjordes av cirka 42 000 anställda år 2020, att den samma år omsatte runt 148 miljarder kronor och exporterade varor till ett värde av 32 miljarder.

Annons

För att positionera svenskt mode som ledande i framtidens modeindustri måste vi synliggöra den omställning som branschen står inför och mäta förändringarna som sker. För att veta vart vi ska och hur vi tar oss dit, måste vi först veta var vi befinner oss - Fashion Transformation är ett första steg i det arbetet säger Jennie Rosén, vd på Swedish Fashion Council, i en kommentar till rapporten.

Fashion Transformation konstaterar också att andrahandsmarknaden för kläder stod för 3 miljarder kronor 2020.

Vi får även en siffra på hur stor modehandeln på nätet är. Den siffran är dock från 2021, något som ska bero på “datatillgänglighet”. 31 procent av modehandeln ska i alla fall ha skett online i fjol, enligt Fashion Transformation.

Modebranschen är en viktig del av den svenska handeln, inte minst genom att den för många är ett första steg in på arbetsmarknaden. Därför är det nu av största vikt att politikerna sätter sig in i branschens utmaningar, exempelvis det oroliga omvärldsläget samt konkurrenssituationen och vidtar de åtgärder som krävs, i nära dialog med branschen, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Annons