70 procent av myndigheterna näthandlar inte trots krav

Ingen förbättring i år heller.

Vi har vid ett flertal tillfällen rapporterat om hur Ekonomistyrningsverket, ESV, kämpar med att få svenska myndigheter att börja e-handla i större utsträckning. Tyll synes har kampen förts nästan förgäves, för snabbt går det inte.

E-handel ska vara krav i upphandlingar

Sedan den första juli år 2014 ska alla myndigheter sköta sina inköp digitalt, alltså genom e-handel. Men det görs alltför ofta inte.

Annons

LÄS ÄVEN: Myndigheters omställning till e-handel tar för lång tid

ESV har därför flera gånger sedan bestämmelsen infördes tvingats konstatera att myndigheterna inte följer påbudet. Kanske nåddes rekordet när ESV, som alltså har fått i uppgift att se till att detta efterföljs, till och med kritiserade sig själva - för att de e-handlar för lite. Vilket dock inte hindrade dem från att en tid senare föreslå sig själva som hjälpinstans för andra myndigheter som ville börja e-handla i större utsträckning.

LÄS ÄVEN: Fortsatt svårt att få myndigheter att e-handla

70 procent e-handlar inte

Nu kommer ännu en rapport som visar att utvecklingen tyvärr inte tagit några större kliv framåt i år heller. Ungefär två tredjedelar, nämligen 70 procent, av myndigheterna har sällan eller aldrig med e-handel som ett krav när de gör olika upphandlingar inför inköp av varor. Den siffran har dessutom inte rört sig alls sedan förra året. Detta rapporterar Inköpsrådet.

Dessutom finns det stora skillnader i hur långt olika myndigheter har kommit, när det gäller att anamma e-handel som inköpsmetod.

Fler ställer krav på digitala fakturor

Något framåt går det däremot med myndigheternas vilja att ställa krav på e-faktura. Sex av tio myndigheter kräver nu detta mycket ofta eller alltid, när de upphandlar.

Den genomsnittliga andelen av fakturor hos myndigheterna som kommer i digitalt format, uppgår nu till 57 procent, vilket kan jämföras med mindre än 50 procent i tidigare mätningar. Även här finns det dock en stor spridning mellan olika myndigheter. Medan vissa myndigheter bara får några få procent av sina fakturor som e-fakturor, får andra myndigheter fyra femtedelar av fakturorna i det formatet.

Annons
Annons