8 miljoner till nytt center för framtidens handel och logistik

Keep it REAL.

Lunds universitet och Helsingborgs stad investerar nu i ett nytt center som ska hjälpa till att lösa framtidens handel. Centret får namnet REAL och det ska stå för Center for Retail and Logistics.

Det finns ett stort intresse både internt och externt för att stärka den inriktning på handel och logistik som finns på Campus Helsingborg. Genom att skapa en centrumbildning med en föreståndare blir profilen utåt och inåt tydligare och det ger även nya möjligheter till utveckling och samverkan, säger Lena Eskilsson, Lunds universitets prorektor och Campus Helsingborgs styrelseordförande.

Annons

“Världsledande inom fältet”

Lunds universitet och Helsingborgs stad bidrar med vardera 4 miljoner för uppstarten av centret, som ska profileras mot hållbarhet, digitalisering och förändrat arbetsliv. Aktörerna räknar med att REAL blir ett internationellt konkurrenskraftigt centrum när det kommer till forskning och utbildning på området.

En stark forsknings- och innovationsmiljö är en förutsättning för att attrahera ledande företag och forskare till regionen. Vi bidrar med forskning som är världsledande inom fältet, säger Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg.

Etableringen av det nya centret ska redan vara påbörjad.

Annons