Arbetsmiljöverkets krav på modekungen: Måste åtgärda brister

Kräver åtgärder kring skriftliga rutiner i händelse av olycksfall.

Mycket är bra, men somligt kan bli bättre. Den slutsatsen drog Arbetsmiljöverket efter att ha genomfört en planerad inspektion på det Boråsbaserade e-handelsföretaget Care of Carl den 20 april i år.

Hittade två brister 

Arbetsmiljöverket hittade totalt två brister, och ställde krav på åtgärder i båda fallen.

Annons

Dels menade de att Care of Carls handlingsplan för arbetsmiljöbrister saknar en skriftlig riskbedömning och verket kräver därför att företaget lägger till en bilaga i handlingsplanen där de skriftligen riskbedömer arbetsmiljöbrister som inte omedelbart kan åtgärdas.

Den andra bristen som Arbetsmiljöverket fann var att de ansåg att företaget brast i rutinerna för att “fånga upp, utreda och rapportera tillbud rörande ohälsa och olycksfall i verksamheten”.

Denna brist ska ha konstaterats efter att företaget själva berättat att de sedan företaget startades 2010 haft ett tillbud på arbetsplatsen. Kravet från myndighetens sida i det fallet är att rutiner för liknande situationer ska dokumenteras skriftligt samt att företaget ska säkerställa att alla anställda känner till hur de ska rapportera tillbud.

"Stort fokus på vår arbetsmiljö" 

Från Care of Carls sida ser man dock positivt på Arbetsmiljöverkets besök.

- Vi lägger ett stort fokus på vår arbetsmiljö och förutsättningarna för våra medarbetare. Vi har sedan höst/vinter 2016 tagit steg framåt för att säkerställa att vi inte bara gör rätt insatser utan även driver arbetet med den systematik som krävs. Den 20 april hade vi ett planerat inspektionsbesök från Arbetsmiljöverket, vid vilket särskild fokus lades på status inom vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi fick vid besöket bekräftat att vi som helhet driver arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt, samtidigt som vi fick konstruktivt stöd för hur vi skall utveckla oss inom två specifika områden. Vi ser därför besöket som ett positivt stöd i hur vi skall utveckla oss ytterligare, skriver företagets VD Henning Källqvist till Ehandel.se i en kommentar.

Den 23 augusti gör Arbetsmiljöverket ett nytt besök och Care of Carl har då möjlighet att redovisa hur de åtgärdat bristerna.

LÄS ÄVEN: Care of Carl fick nytt namn på Facebook

Annons
Annons