Boozt nära 1,4 miljarder under årets första nio månader

Sålde för över 440 miljoner under det senaste kvartalet.

Under årets tredje kvartal, det vill säga perioden juli till september, omsatte e-handelsföretaget Boozt strax under 455 miljoner kronor, och ser man till årets första nio månader har försäljningen hos det snabbväxande bolaget nått 1,37 miljarder kronor i nettoomsättning. Det innebär ökningar på cirka 46 procent både under kvartalet och de första nio månaderna.

Hanteringscenter har gett avkastning

Den allra största delen av omsättningen kommer från Boozt AB:s e-handelsverksamhet Boozt.com, och bolagets nya robotlager lyfts i ett pressmeddelande från företaget fram som en av anledningarna till tillväxten.

Annons

LÄS ÄVEN: Vi besöker Boozts lager - snart störst i universum

- Vi är speciellt nöjda med att investeringarna i vårt nya hanteringscenter börjat ge avkastning. Vi korsade ”the magic line” i vårt hanteringscenter under den andra halvan av kvartalet, då hanteringskostnaden per order, inklusive avskrivningar och hyra, nu är lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år, säger Boozt AB:s VD och koncernchef Hermann Haraldsson i en kommentar.

- Detta, i kombination med skalfördelar i vår distributionskedja resulterade i att andelen hanteringskostnader, som inkluderar distributionskostnader, för kvartalet förbättrades jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Som en följd av ökad nettoomsättning och de skalfördelar som kommer därav, så sjönk också andelen administrations- och övriga kostnader jämfört med föregående år, fortsätter han.

90 procent ska få leverans senast nästa dag

Men ännu kvarstår den viktiga julhandeln och för helåret 2017 räknar Boozt med en tillväxt på över 40 procent. Under det fjärde kvartalet ska Boozt också öka takten när det kommer till leveranserna. I slutet av 2017 ska hela företagets e-handelssortiment levereras till 90 procent av kunderna i Norden under samma eller nästkommande dag.

- Vi är väl positionerade på marknaden. Vår strategi att huvudsakligen fokusera på nordiska märken som erbjuder prisvärda lyxvaror till de nordiska kunderna har börjat ge avkastning, säger Hermann Haraldsson.

Annons