Search
Search
Close this search box.
ANNONS

Borås blir spjutspets för forskning om e-handel

Borås blir spjutspets för forskning om e-handel
Jenny Balkow blir ny ledare för Borås nya e-handelsutbildning
Picture of Michell Grönlund

Michell Grönlund

Dela artikeln:

Stiftelse ger 21 miljoner till ny doktorandutbildning.

ANNONS

I mars börjar förberedelserna för vad som kan komma att bli en helt ny spetsutbildning inom digital handel. Detta kommer att ske i form av en doktorandutbildning som anordnas i samarbete mellan Högskolan i Borås och Jönköpings Universitet, med Borås som stationeringsort.

Tio doktorander ska plugga till 2024

Projektet kommer att finansieras av KK-stiftelsen, som bidrar till forskning och kompetensutveckling som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen avsätter nu 21,6 miljoner kronor för att utbildningen ska kunna bli verklighet. Utbildningen kommer att heta Företagsforskarskolan INSiDR, vilket trots namnets antydningar faktiskt står för Industrial Graduate School in Digital Retailing. 

Tanken är att den första kullen, bestående av tio doktorander, ska påbörja utbildningen redan till hösten och sedan fortsätta fram till år 2024.

20 procent av tiden förlagd på företag

Tanken är dock inte enbart att skapa en spetsutbildning inom e-handel, utan även att lokala företag ska kunna dra nytta av den nya kompetensen redan från början. Därför kommer majoriteten av doktoranderna att vara anställda av företag som är med i projektet. 80 procent av studenternas tid ska ägnas åt forskarstudierna och resterande 20 procent åt att arbeta på företagen.

- Då kommer doktoranderna att implementera och kommunicera sina resultat i organisationen. Vi kommer också ha gemensamma arbetsmöten varje termin för att alla företag, doktorander och handledare ska få ta del av framstegen i de olika projekten, säger INSiDR:s projektledare Jenny Balkow i ett pressmeddelande.

NetOnNet-grundare blir eldsjäl

Bland de företag som redan hoppat på tåget återfinns flera e-handelskändisar, såsom Ellos Group och leverantörerna Eton och Viskan. Men även exempelvis Swedbank Sjuhärad är med i projektet.

Engagerade e-handelsprofiler saknas det inte heller och en av dem som nu kommer att få en roll i projektet är Anders Halvarsson. Han är idag delägare i Ellos Group, men var när det begav sig en av medgrundarna till NetOnNet.

- Det är väldigt viktigt att branschen får kompetenta medarbetare som både kan driva och utveckla forskning inom det digitala området. De medarbetare som vi utbildar i forskarskolan kommer att få en nyckelroll i företaget när de är färdiga och under tiden som utbildningen pågår, så kommer de ju också att kunna bidra med värdefull information in i företaget, säger han.

Kan bli kvar tills 2026

Fokus i utbildningen kommer att ligga på forskningsfrågor som berör de “företagsutmaningar som den digitala omvandlingen  av handelsbranschen medför”, enligt arrangörerna. Som exempel tar de att alla aktörer inom handeln behöver bli bättre på att förstå och förutsäga olika konsumentbeteenden för att kunna skapa nya, framgångsrika affärslösningar.

Eventuellt så får utbildningen tillstånd att ta in ännu en omgång studenter år 2020, och i så fall kommer den att få sitt tillstånd förlängt fram till år 2026.

Search

Nyheter

Tjänster

Om Ehandel

Nyhetsbrevet som håller dig uppdaterad!