Brexit – ”Negativt för hela Europas e-handelssektor”

Branschorganisationen Ecommerce Europe befarar att Brexit kommer att få negativa konsekvenser för e-handeln både i Storbritannien och i resten av EU.

Även om det fortfarande är oklart hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka handeln mellan länderna har det inte saknats spekulationer på området. Den senaste veckan har både Jonas Ogvall, VD på Svensk Digital Handel, och Esa Tielinen, VD på Bring Mail Nordic, uttalat sig om följderna här på Ehandel.se. Nu tar en av unionens branschorganisationer för e-handel, Ecommerce Europe, bladet från munnen och konstaterar att Brexit inte är positivt för e-handeln i vare sig Storbritannien eller resten av Europa.

- Brexit kan få märkbart negativa konsekvenser för både den brittiska och den europeiska e-handelssektorn, skriver organisationen i ett uttalande.

Annons

"Negativt utan europeiskt trygghetsmärke"

Storbritannien har tagit platsen som Europas e-handelsföregångare och enligt Ecommerce Europe säljer 20 procent av landets e-handlare varor även utanför Storbritannien. Men om landet får lämna unionens Digital Single Market, vilket ska vara en trolig utgång, kommer brittiska kunder att få svårare att handla från utlandet, slår Ecommerce Europe fast. Detta eftersom varorna blir dyrare med ett svagare pund och kostnader för tull.

- Det betyder högre priser på brittiska varor, något som skulle kunna kväva den höga efterfrågan från andra EU-länder.

Av samma anledning menar man att de e-handelsvana britterna kommer att avstå från att handla från nätbutiker i andra länder. Det ska enligt Ecommerce Europes uttalande också finnas en oro för att det nu blir svårare att rekrytera digital kompetens till Storbritannien, samt att det kommer att slå negativt mot brittisk e-handel att den inte längre kommer att lyda under EU:s villkor:

- Storbritannien kommer inte att behöva följa EU:s konsumentlagar längre och kommer inte att kunna tillämpa europeiska certifikat för nätbutiker vilket definitivt kommer att få en negativ inverkan på kundernas förtroende.

Annons